We spreken het echtpaar thuis, aan dezelfde tafel waar in het verleden de fractievergaderingen van D66 Weesp werden gehouden. Aan het tijdperk van de Weesper afdeling komt op 1 januari een einde, als ze fuseert met de afdeling Amsterdam en, vooruitlopend op de gemeentelijke fusie, ook de naam van de hoofdstad aanhoudt

Vroege gedeelde herinneringenCissy en Hans delen al bijna een heel mensenleven met elkaar. Ze werden allebei, met slechts acht weken ertussen, geboren in toenmalig Huize Sint Bernardus (tegenover de Zwaantjesbrug)