We spreken het echtpaar thuis, aan dezelfde tafel waar in het verleden de fractievergaderingen van D66 Weesp werden gehouden. Aan het tijdperk van de Weesper afdeling komt op 1 januari een einde, als ze fuseert met de afdeling Amsterdam en, vooruitlopend op de gemeentelijke fusie, ook de naam van de hoofdstad aanhoudt. Een mooi moment voor een terugblik met de twee leden die al sinds 1976 (Hans...