Kijken we rond in de huidige gemeenteraad (17 zetels), dan tellen we één Weesper met een migratieachtergrond en nul Weespers met een beperking.

PvdA-raadslid Anneke Blommestein riep ter gelegenheid van 100 jaar vrouwenkiesrecht op de rol van vrouwen in de politiek te versterken. Namens het college, aan wie de oproep was gericht, antwoordde de burgemeester dat het een taak van de politieke partijen zelf is om de diversiteit in de politiek te bevorderen.