Landelijk gaat het om 18. 000 projecten en in de provincie Noord-Holland staat de bouw van 10

Pas als het hele pakket aan maatregelen bekend is - wat gebeurt er met de maximumsnelheid, de veestapel of het vliegverkeer - wordt de impact duidelijk. De gemeente kan nu nog geen lijst met projecten geven die geraakt worden.

De KrijgsmanHet stikstofbesluit heeft overigens alleen betrekking op projecten waarbij de extra stikstofuitstoot negatieve gevolgen heeft voor Natura2000-gebieden. Ook projecten die wel voor extra stikstofuitstoot zorgen maar waarvan het bestemmingsplan al onherroepelijk is, lopen geen gevaar om stilgelegd te worden