En dus is de Gooi en Eembode - en alle andere geïnteresseerde media - afhankelijk van bovenstaande foto die de aannemer aan de provincie Noord-Holland heeft gestuurd. Op dit moment zijn derden niet welkom op het door linten afgezette gebied waar de bomenkap plaatsvindt. Dat heeft te maken met de strenge veiligheidseisen die de aannemer stelt aan bezoekers. De kap van de vele bomen is nodig om ruimte te maken voor de HOV-busbaan en de natuurbrug. De klus start aan de zuidzijde van het spoor en schuift medio november door naar de noordkant. Eind 2019 moet het werk klaar zijn.

6.000 handtekeningen

De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Jeroen Pater hoopt nog vooral de kap aan de noordzijde te kunnen stoppen. De onlinepetitie die hij twee weken terug startte, is met bijna 6.000 handtekeningen een hit. Volgende week woensdag om 19.00 uur wil de Hilversummer de petitie overhandigen op het raadhuis. Hij roept via Facebook mensen op om ook te komen. "Laten we tot die tijd proberen in ieder geval 7.000 handtekeningen bij elkaar te sprokkelen." 

Kap met kappen

'Kap met kappen'. Dat is de kop van het voorstel - een motie - van Hart voor Hilversum over de bomenkap op Anna's Hoeve. De grootste partij binnen de gemeenteraad dient de motie bij de raadsvergadering volgende week in. Hart voor Hilversum, dat als oppositiepartij altijd fel tegen de HOV was maar als collegepartij de kaken tot dusver op elkaar hield over dit onderwerp, roept het college van burgemeester en wethouders nu op om met de provincie Noord-Holland in overleg te gaan.

Nieuw onderzoek nodig

Er is, aldus Hart, namelijk opnieuw onderzoek nodig naar de gevolgen van de eventuele bomenkap op Anna's Hoeve, de ecologische gevolgen, de geluidsmaatregelen en het effect op milieu en CO2 uitstoot versus schone lucht. Zolang dat onderzoek loopt, mag er op Anna's Hoeve geen boom mogen worden gekapt, aldus gemeenteraadslid Regie Redmeijer. Zij komt volgende woensdag tijdens de eerstvolgende raadsvergadering met dit verzoek, omdat het laatste onderzoek aangaande de ecologische effectbepaling op Anna’s Hoeve zou zijn verouderd en milieu-aspecten toen niet zijn meegenomen. Bovendien is de laatste jaren - door onder meer de verbreding van de A27 en de komst van de nieuwe woonwijk - meer verkeer in het gebied.


Het ludieke protestlied van Jeroen Pater in samenwerking met Boy Scholte