De aanhoudende regen van de afgelopen weken heeft de weilanden waarop de koeien lopen nat en drassig gemaakt.

Op de route van de stal naar het land is een modderpad ontstaan, waar poten en laarzen makkelijk tien centimeter in weg zakken. De koeien lijken er buiten weinig meer aan te vinden: halverwege de dag lopen ze uit zichzelf met gebogen koppen door de regen terug. De staldeur laten we expres open; dan kunnen ze zelf kiezen.

Voor het eerst sinds april houden we ’s nachts de deuren wel dicht en blijven de koeien binnen. Daar leken ze zelf om te vragen, want hoewel ze ‘s zomers heerlijk achter in de wei blijven liggen tot de boer ze ’s ochtends komt halen, liepen ze nu al regelmatig ’s nachts naar voren en braken ze daarbij door de draden heen. En ik kan u zeggen: je schrikt je kapot als ze onder je slaapkamerraam beginnen te loeien. Gelukkig hebben mijn man en ik de stilzwijgende afspraak dat ík er voor de kinderen uit ga en hij voor de koeien, dus het was Jurre die in zijn onderbroek uit bed stapte om buiten koeien te gaan vangen.

Overigens lijkt er door alle regenval geen enkele sprake meer van droogte. Op het land liggen plassen, de sloten staan vol en het gras groeit nog steeds een beetje. Toch is de schade van de droge zomer van 2018 nog steeds niet hersteld: tijdens een bodemcursus deed boer Jurre onlangs een grondboring, waaruit bleek dat op zo’n dertig centimeter diepte de aarde nog steeds gortdroog is. Wat de natuur betreft mag het daarom nog wel even doorregenen.

Wanneer het weideseizoen echt voorbij is? Zolang het gras nog groeit – bij een bodemtemperatuur boven de 8 graden - mogen de koeien van ons naar buiten. Ze hebben er ruimte, lucht en licht en een dikke vacht tegen regen en kou. Zo dik zelfs, dat wanneer we ze op stal zetten ze flink beginnen te zweten. 

Maar mocht het blijven regenen en het gras een grote modderbende worden, dan moeten we erkennen: het weideseizoen 2019 is voorbij. Dan gaan de zestig koeien naar binnen, tot in maart de eerste verse grassprietjes weer bovenkomen, het zonnetje aan kracht wint en hun hoeven staan te trappelen.