De gemeente heeft de zorgplicht, maar het zijn de gecontracteerde zorgaanbieders die de zorg moeten leveren. "En die organisaties kampen met een personeelstekort", zegt de WSP-wethouder in onze podcast De Collegekamer.

Vooral ouderen die zelfstandig thuis wonen maken gebruik van de huishoudelijke hulp. Voor hen worden sommige huishoudelijke taken te zwaar. Ook mensen die ziek zijn of met een beperking leven, kunnen huishoudelijke hulp inschakelen.