De eerste plek waar ze de spuitbussen hanteren, is de zijingang van het Vechtstede-schoolplein aan de kant van de Keulsevaartstraat. "Deze wordt gebruikt door de leerlingen die met de fiets zijn", weet de wijkagent. Hij staat geregeld bij de middelbare school. Niet vanwege opstootjes over overtredingen, maar om aanspreekbaar en zichtbaar te zijn voor de buurt: "Er komt altijd wel iemand een pra...