De eerste plek waar ze de spuitbussen hanteren, is de zijingang van het Vechtstede-schoolplein aan de kant van de Keulsevaartstraat. "Deze wordt gebruikt door de leerlingen die met de fiets zijn", weet de wijkagent

SpuitkrijtSamen met wethouder De Lange spuit hij in felgeel de boodschap op de stoep. In tegengetelde richtingen, zodat zowel aankomenden als vertrekkers de tekst kunnen lezen