Car Casting Holland is een bijzonder bedrijf dat sinds 2011 is gevestigd aan de Nijverheidslaan, in het oude pand van Renaultdealer Mafait, bij de nieuwe boothelling. Henno van Bergeijk, van het type avonturier, levert van hieruit allerlei voertuigen, met name auto’s en motoren, voor films, tv-series en documentaires. Vooral zijn collectie politieauto's en -motoren van verschillende jaartallen is indrukwekkend.

In de loop van de afgelopen jaren – het bedrijf is zo’n 20 jaar geleden gestart aan het Domijn – hebben talloze vervoermiddelen uit de stal van Van Bergeijk op tv en het witte doek geschitterd en inmiddels heeft Car Casting Holland in de filmwereld een reputatie die staat als een huis.

Huisvestingsprobleem

Mooi allemaal, maar dit laat onverlet dat voor het bedrijf een huisvestingsprobleem opdoemt. De vraag is of het bedrijf nog lang in Weesp zal zitten. Op 31 oktober loopt namelijk het huurcontact van het pand, dat eigendom is van de gemeente Weesp, af en op 4 november staat de oplevering op de agenda. Het huurcontract wordt, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten, niet verlengd: daar is geen enkele sprake van. Ook niet voor bijvoorbeeld een maand omdat er voorlopig toch niets met het pand gebeurt.

Nautisch kwartier

Dat laatste is trouwens de vraag, want de gemeente heeft grootste plannen met dit gebied. Dit moet namelijk een zogenoemd ‘Nautisch kwartier’ worden. Dit is de consequentie van een motie die op 12 juli 2017 is ingediend door het CDA en die door de gemeenteraad is overgenomen.

Maar wat is dat dan, een nautisch kwartier? Daar werd vorig jaar december in de gemeenteraad iets meer duidelijkheid over verschaft. Een aantal raadsleden worstelde namelijk met die vraag, waarna verantwoordelijk wethouder Astrid Heijstee-Bolt helderheid verschafte. Of althans, helderheid voor zover nu mogelijk. De bedoeling is dat in dit gebied nautische en watersport gebonden faciliteiten komen, met vooral horecavoorzieningen en mogelijk een hotel.

Handen vrij

In deze vergadering bleek dat in de raad de handen op elkaar gaan voor deze plannen en inmiddels, zo laat de gemeente weten, zijn er gesprekken gevoerd en nog gaande met ondernemers die interesse hebben om hierin te investeren. Wat dit gaat opleveren wordt later dit jaar bekend, aldus een zegsman namens de wethouder. Hiermee wordt duidelijk dat de gemeente de handen vrij wil hebben om een ontwikkeling mogelijk te maken, en dat leidt ertoe dat Car Casting Holland moet plaatsmaken.

Zelf kopen

Natuurlijk kan Henno van Bergeijk het pand zelf kopen en hij heeft hier ook oren naar. En zelfs is hij bereid mee te denken in het ‘nautisch denken’ van de gemeente. Niet voor niets heeft hij enige tijd terug alweer een plan voor een nautische invulling ingediend, maar daar heeft hij tot op heden nog niets op gehoord. Dat zint hem slecht, maar vooralsnog dealt hij ermee.

Geen idee

Inmiddels hoopt Van Bergeijk dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Of op 4 november de gemeente op de stoep staat om het pand in gebruik te nemen? Hij heeft geen idee, zegt hij. 

Wel hoopt hij nog steeds op een kans, ook al omdat hij zich afvraagt of een mogelijke sloop van het pand – want dat lijkt de bedoeling - wel strookt met de stikstofproblemen waaronder momenteel elk nieuwbouwproject gebukt gaat. “Straks is het pand voor veel geld gesloopt en vervolgens krijgen ze geen vergunning om te bouwen, wie zal het zeggen. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofproblemen, dus de kans dat het terrein braak komt te liggen is, denk ik, groot. Dat moet je als gemeente toch niet willen, lijkt mij.”

Hoe dan ook: Van Bergeijk heeft op dit moment geen nieuwe plek voor zijn fraaie collectie gevonden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.