"De spanning is eraf, maar de race is nog niet gelopen", vertelt melkveehouder Bert Majoor die in 2009 het bedrijf van zijn vader overnam. "Wat betreft de landbouw leven we nu in een hele rare wereld, maar let op: de rest van Nederland komt ook aan de beurt, want zelfs voor het uitlaten van je hond moet al een vergunning worden aangevraagd. Alles in dit land wordt kapot gemaa...