In Weesp gaan op dit moment acht middelbare scholieren naar een internationale schakelklas. Zeven van hen gaan naar de internationale schakelklas van het Montessori College Oost in Amsterdam en één leerling reist iedere dag naar ISK (Internationale Schakelklas) het Gooi in Laren. Het is juist goed als de leerlingen in een school met meerdere voorzieningen worden voorbereid op een reguliere vervolgopleiding, vindt Chiquita Relyveld, directeur van ISK het Gooi.

Vervoer

Kinderen die net in Nederland zijn en de taal nog niet machtig, kunnen terecht in een schakelklas voor anderstalige kinderen. Voor kinderen uit oorlogsgebieden is het reizen naar een schakelklas buiten Weesp te belastend, vertelde Fahima Popal de raadscommissie Welzijn en wethouder Astrid Heijstee. Over de schakelklas in Amsterdam waar op het moment de meeste kinderen uit Weesp heen gaan, zijn leerlingen en ouders ook nog eens niet tevreden. Het levert veel problemen op. "Een eigen internationale schakelklas voor middelbare scholieren in Weesp, dat krijgen we niet voor elkaar", wil Heijstee meteen maar duidelijk zijn in haar reactie op vragen van WeesperNieuws. Maar als het om problemen met het vervoer naar en van school gaat, is zij bereid per leerling mee te denken over een oplossing. Dat kan ook, het gaat tenslotte maar om acht kinderen in Weesp die naar zo'n schakelklas gaan.

Een 'gewone' school

ISK het Gooi is een 'gewone' school, die huist in College de Brink in Laren. Relyveld: "De term schakelklas is wat misleidend. Wij hebben zes groepen. Voor starters die nog vrijwel geen Nederlands spreken is er een groep van maximaal tien tot twaalf leerlingen, in een uitstroomgroep zitten er circa 20. In totaal hebben wij ongeveer 100 leerlingen."

Naast Nederlands ook andere vakken en excursies

"Zij gaan gewoon de hele dag naar school en hebben naast Nederlands (NT2) ook Engels,rekenen, burgerschap en wiskunde, een creatief vak en gymnastiek, gaan op excursie en verder kijken wij per leerling wat zij nog meer nodig hebben om goed voorbereid te worden op een reguliere opleiding. Dat kan het voortgezet onderwijs zijn, maar ook een mbo-opleiding als de leerling al wat ouder is." Leerlingen komen in de regel ongeveer twee jaar naar ISK het Gooi, maar korter en soms langer kan ook. "De leerlingengroep is enorm divers. Er zijn kinderen die helemaal geen Nederlands spreken, maar ook kinderen van Nederlandse ouders die in het buitenland gewoond hebben en de taal wel begrijpen en ook wel spreken, maar niet voldoende voor een reguliere opleiding."

Vrije schoolkeuze

"Ieder jaar hebben wij leerlingen uit Weesp, uit de andere regiogemeenten en ook uit Amsterdam en Almere", vertelt Relyveld. Waarom blijkbaar meer kinderen uit Weesp op het moment naar Amsterdam gaan, kan zij niet zeggen. "Ouders en kinderen zijn vrij in hun schoolkeuze, ook voor de schakelklas. Ik ga ervan uit dat zowel bij de scholen in Weesp als de gemeente als Vluchtelingenwerk en de Vrouwen van Weesp, die de gezinnen vaak begeleiden, bekend is dat er ook in Laren een ISK is. Wij hebben een heel leuk aanbod en wij kennen de andere scholen in het Gooi goed. Dat is handig bij de doorstroming. Op dit moment kunnen we alle kinderen die bij ons naar de ISK willen een plek geven, een wachtlijst is er op dit moment niet. De ISK wordt gefinancierd door DUO. Een reguliere voorziening zoals alle scholen voor voortgezet onderwijs en voor de meeste leerlingen is er extra geld beschikbaar vanuit de nieuwkomers bekostiging."

Schakelklas basisonderwijs
In Weesp is er wel een schakelklas voor kinderen van zes tot en met 11 jaar. Met negen kinderen zit de schakelklas van de Weesper basisscholen vol. Twee leerkrachten en een vrijwilliger vangen de leerlingen iedere ochtend op en 's middags gaan zij naar hun eigen school. "Nederlands leren is erg belangrijk, maar soms is er ook meer hulp nodig. Als kinderen uit een oorlogsgebied komen en getraumatiseerd zijn bijvoorbeeld. Dat gaat niet voor alle leerlingen op, er zijn ook kinderen van expats die hier de taal moeten leren zodat zij op school goed mee kunnen komen", vertelt Remon Pontman, directeur van de Jozefschool en verantwoordelijk voor de schakelklas. De kinderen gaan in de regel een jaar naar de schakelklas, als het nodig is kan dat verlengd worden. De negen plekken zijn op dit moment net voldoende, er is geen wachtlijst. De schakelklas was acht jaar geleden een initiatief van de directeuren van de Weesper basisscholen, die steeds vaker leerlingen op school kregen uit het buitenland die nog helemaal geen Nederlands spraken. De schakelklas wordt gefinancierd met een subsidie van de gemeente, voor 'leerkrachten voor nieuwkomers' die ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd.

Lastige vraag

Of het voor sommige kinderen niet toch beter zou zijn om in Weesp zelf naar de schakelklas te kunnen gaan, vindt Relyveld een lastige vraag. "Er zijn ook bij ons kinderen die door hun verleden een trauma hebben. Zij krijgen al veel begeleiding, bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk en natuurlijk onderhouden wij wel nauwe contacten met de begeleiders of voogden van deze kinderen als dat nodig is."

'Ik denk dat het heel lastig is om leerlingen goed voor te bereiden op het schoolsysteem in een klein groepje van acht'

"Maar het kan ook goed zijn als school dan gewoon school is. Een veilige omgeving waar de leerlingen alles ook even los kunnen laten. Bij een ISK voor middelbare scholieren gaat het niet alleen om het leren van de taal, maar ook om schoolse vaardigheden. Ik denk dat het heel lastig is om leerlingen goed voor te bereiden op het schoolsysteem in een klein groepje van acht. Wij hebben docenten, mentorklassen, een leerlingbegeleider en een orthopedagoog, dat kun je allemaal niet bieden als je maar één kleine groep hebt.
Ook andere kinderen kiezen wel een school buiten Weesp, of komen juist uit een andere plaats naar het Casparus of Vechtstede College."

Meedenken

Over het reizen, of het nou naar Laren is of Amsterdam, wil wethouder Heijstee meedenken. "Als het echt voor deze kinderen niet te doen is met het openbaar vervoer of op de fiets, dan wil ik met deze gezinnen wel in gesprek gaan om iets te kunnen regelen. Dat gebeurt ook al. Wat er nodig en mogelijk is, verschilt. Dat is heel erg individueel. Maar als blijkt dat een aanpassing in de verordening voor leerlingenvervoer een oplossing biedt, gaan we daar iets aan doen."