De uitvoering van het beleid van Sociale Zaken door Stichtse Vecht was de Adviesraad al jaren een doorn in het oog. Dat juist de uitvoering van dit onderdeel van het sociaal domein als eerste overgaat naar Amsterdam, daar zijn de belangenvertegenwoordigers van de Weespers dan ook blij mee.

De Adviesraad Sociaal Domein Weesp bestaat op dit moment uit twaalf Weespers die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W en de gemeenteraad. In december 2018 stelde de Adviesraad in een ongevraagd advies een rijtje wensen op voor de kwaliteit van de dienstverlening als die door Amsterdam uitgevoerd zou gaan worden. Anders dan hoe dat de afgelopen jaren door Stichtse Vech...