Het college van B en W wil de komende periode samen met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) een verkenning uitvoeren naar een concept voor een middelbare school dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen uit Diemen en Duivendrecht.

Dit schrijft het college van B en W in een memo aan de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dit instituut heeft onderzocht waarom de Diemense nevenvestiging van Open Schoolgemeenschap Bijlmer niet door isgegaan. Het aantal van 80 aanmeldingen was voldoende om te starten, maar er waren te weinig aanmeldingen van leerlingen met een havo- of vwo-advies.