Het college van B en W wil de komende periode samen met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) een verkenning uitvoeren naar een concept voor een middelbare school dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen uit Diemen en Duivendrecht.

Dit schrijft het college van B en W in een memo aan de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dit instituut heeft onderzocht waarom de Diemense nevenvestiging van Open Schoolgemeenschap Bijlmer niet door isgegaan. Het aantal van 80 aanmeldingen was voldoende om te starten, maar er waren te weinig aanmeldingen van leerlingen met een havo- of vwo-advies. 

Grote verschillen

Het was de bedoeling om bij aanvang van het huidige schooljaar met een nevenvestiging te starten in basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid. In de toekomst zou er een definitief schoolgebouw worden gebouwd. Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut wijst uit dat er grote verschillen bestaan in keuzemotieven van ouders en leerlingen met een schooladvies op vmbo-niveau en van ouders en leerlingen met een schooladvies op havo/vwo-niveau. Onderdeel van het onderwijsconcept van de Diemense nevenvestiging waren de brede brugklassen. In een brede brugklas zitten alle leerlingen van de verschillende schooltypes vmbo-b/k/t, havo en vwo samen in één klas.

'In de regio is een overaanbod van vmbo-scholen'

Dit wordt zeer gewaardeerd door de ouders en leerlingen met een vmbo-advies, maar een stuk minder door ouders en leerlingen met een havo/vwo-advies. Verder is een korte reisafstand voor leerlingen met een vmbo-advies een veel belangrijker keuzecriterium dan voor leerlingen met een havo/vwo-advies. “De keuze voor het realiseren van een vmbo-school lijkt in ieder geval geen logisch vervolg; in de regio is namelijk al een overaanbod van vmbo-scholen", schrijven B en W aan de gemeenteraad.

De gemeente Diemen gaat samen met de OSB en eventueel andere geïnteresseerde schoolbesturen verkennen of met een Diemense middelbare school met een ander onderwijsconcept wel het gewenste aantal leerlingen met een havo/vwo-advies te behalen is. Het is een vereiste dat het betrokken schoolbestuur bereid is om het onderwijsconcept aan te passen. Het schoolbestuur bepaalt immers het onderwijsaanbod; de gemeente kan haar wensen aangeven, maar heeft hierover geen zeggenschap.