Bij het KVO werkten bedrijfsleven, gemeente, brandweer en politie nauw samen om de omgeving schoon, heel en veilig te houden. Een onderdeel van de systematiek was een regelmatige rondgang over het bedrijventerrein om vervolgens de geconstateerde ongewenste situaties meteen aan te pakken

ParkmanagementDe gemeente zinde dit maar matig en maakte bekend voor een nieuwe aanpak te gaan. Zij plakte hier het etiket ‘Parkmanagement’ op