Bij het KVO werkten bedrijfsleven, gemeente, brandweer en politie nauw samen om de omgeving schoon, heel en veilig te houden. Een onderdeel van de systematiek was een regelmatige rondgang over het bedrijventerrein om vervolgens de geconstateerde ongewenste situaties meteen aan te pakken. In Weesp werd dat fenomeen sinds 2005 voortvarend opgepakt, wat leidde tot zichtbare verbeteringen en Bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan kregen een keurmerk dat landelijk erkend was. Maar de klad kwam erin met als gevolg dat het KVO in Weesp vorig jaar ophield te bestaan.

Parkmanagement

De gemeente zinde dit maar matig en maakte bekend voor een nieuwe aanpak te gaan. Zij plakte hier het etiket ‘Parkmanagement’ op. Van de IVW werd verwacht dat ze de kar zou trekken en gemeente, politie en brandweer doen ook mee. De IVW heeft dit voortvarend opgepakt met als gevolg dat dit Parkmanagement handen en voeten heeft gekregen en ook dat de man die de uitvoering van het KVO voor zijn rekening nam – Maarten van Weel van Adviesburo Alma Midden Nederland – ook weer aan boord kwam. Met andere woorden: het heeft allemaal even stil gelegen en ‘het beestje’ heeft een nieuwe naam, maar verder is er weinig veranderd ten opzichte van het KVO.


Dit bord stond tot vorig jaar februari op Bedrijventerrein Noord en aan de Nijverheidslaan. Het KVO en ook het keurmerk zijn sindsdien opgeheven. 

Enquête

Eén van de eerste dingen die Van Weel deed, was een enquête uitschrijven onder de ondernemers met als doel boven water krijgen waar zij zich aan ergeren. Daaruit kwamen de gebruikelijke ergernissen naar boven, zoals slordige en slecht verplichte plekken en situaties, op sommige wegen te snel rijden, auto’s die her en der worden geparkeerd, niet zelden op het privé terrein dat bij een onderneming hoort.

Schouw

Deze week maakte Maarten van Weel samen met een afvaardiging van de IVW en Paul Smit namens de gemeente (brandweer en politie hadden afgezegd) een rondje over Bedrijventerrein Noord. Een schouw wordt dat genoemd. Daarbij viel op dat dit bedrijventerrein er in grote lijnen prima bij ligt, maar dat er wel een aantal verbeterpunten zijn. 

Verbeterpunten via Fixi gemeld en over twee weken wordt gekeken of deze zijn aangepakt

Vooral bij de Zuiderzeelaan en IJsselmeerlaan kan bijvoorbeeld wel wat meer licht komen en kan de boel worden opgeruimd en her en der mag de gemeente wel eens met een snoeischaar aan de gang. Van Weel heeft deze punten aan de gemeente aangegeven via Fixi (de app waarop Weespers problemen in de openbare ruimte kunnen doorgeven). Over twee weken maakt hij weer een ronde om te kijken of de problemen zijn verholpen. Ook zal hij een aantal ondernemers aanschrijven, bijvoorbeeld met het verzoek om wat meer verlichting op het bedrijfspand aan te brengen.

Stadsfonds

Inmiddels heeft Van Weel ook een proefballonnetje opgelaten om in Weesp een zogenoemd Stadsfonds op te zetten, net zoals dat onder andere in Hilversum is gedaan. Hilversumse ondernemersverenigingen en een aantal maatschappelijke organisaties hebben samen met de gemeente besloten om een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden te storten in het Stadsfonds Hilversum. Het doel van dit stadsfonds is ‘een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd.’

Anders ingevuld

De doelstelling van een Stadsfonds wordt overal anders ingevuld en dat vind Van Weel ook prima. Maar het grote voordeel is, zegt hij, dat ondernemers die niet vrijwillig lid zijn van de IVW ook gaan bijdragen aan het grotere geheel. 

'Met een Stadsfonds ben je af van de free-riders'

“Als 50  procent van de ondernemers bereid is hieraan mee te werken en 62 procent van hen is akkoord, dan kan de gemeente het algemeen bindend verklaren en als verplichte heffing opnemen die wordt geregeld via de WOZ-belasting. Het grote voordeel is dat je het fenomeen ‘free riders’ oplost. In veel gemeenten hebben ze hier heel goede resultaten mee geboekt.”

In Weesp hebben ze overigens inmiddels goede ervaringen opgedaan met een soortgelijk fonds: de reclamebelasting. Niet iedereen is daar blij mee, maar in grote lijnen geldt: het werkt wel.