Bij het KVO werkten bedrijfsleven, gemeente, brandweer en politie nauw samen om de omgeving schoon, heel en veilig te houden. Een onderdeel van de systematiek was een regelmatige rondgang over het bedrijventerrein om vervolgens de geconstateerde ongewenste situaties meteen aan te pakken. In Weesp werd dat fenomeen sinds 2005 voortvarend opgepakt, wat leidde tot zichtbare verbeteringen en Bedrij...