Het groeit als kool, heeft de energetische waarde van steenkool en behoeft geen bemesting: Miscanthus, ook wel olifantsgras genaamd. Dit gewas wordt momenteel geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, wat naast de CO2-reductie als voordeel heeft dat het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Deze vogels houden namelijk niet van dit 3,5 meter hoge, rietachtige gras.

Op onze boerderij gebruiken we olifantsgras als stalstrooisel - bedding voor onze koeien en kalfjes. In andere sectoren, waaronder de bouw en de papierindustrie, wordt het na bewerking ingezet voor de productie van bouwmaterialen, papier, bioplastics en biobrandstoffen. De duurzaamheid van Miscanthus zit hem in meerdere facetten: allereerst zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig bij de teel..