“Die zwarte kruizen markeren de plaatsen waar we emmers hebben ingegraven om beschermde amfibieën die hier voorkomen af te kunnen vangen en uit te kunnen zetten in het natuurcompensatiegebied en vervolgens de bouwvelden van zand te kunnen voorzien”, legt Fred Langeslag uit. “We hebben ze ook bij de eerdere bouwvelden geplaatst, alleen op deze locatie zijn het er wat meer en is het extra goed...