"Te groot, een blokkendoos, te weinig parkeerplaatsen, niet passend bij de buurt." Het zijn slechts enkele van de vele kritische reacties op het ontwerpbestemmingsplan dat onlangs door de gemeente werd gepresenteerd. Er zijn inmiddels 19 zienswijzen ingediend, onder meer door de Stadsraad, de wijkraad Mariahoeve en omwonenden. De meeste gaan over de aanpassingen van het plan....

Uit het niets

In mei werd volgens hem 'uit het niets' een nieuwe tekening gepresenteerd dat weinig leek op het eerdere plan met een groter bouwvolume, meer woningen en veel te weinig parkeerplekken. De gemeente laat in een reactie weten nogal verrast te zijn. "We hebben destijds om een schetsplan gevraagd en dat is ook duidelijk aan de 15 bewoners d...