Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze de Dalai Lama de hand hebben mogen drukken. Tukkie Tuk, de bekende Hilversumse opbouwwerkster, heeft his holiness ontmoet. Een gewone man die voor heel mensen een grote inspiratiebron is, aldus de gelukkige Hilversumse.

Vol vuur vertelt ze in de stiltekamer in wijkcentrum St. Joseph over de inspiratiereis naar India, waar Tukkie Tuk de Dalai Lama heeft ontmoet. Enthousiast, gepassioneerd en soms geëmotioneerd vertelt de bekende opbouwwerkster uit Hilversum-Oost over de inspiratiereis en het belang van deze trip. "Zijn omgeving maakt iets groots van hem, terwijl hij dat niet zo wil, want hij zegt zelf altijd dat hij een gewone man is."

In Nederland had ze his holiness in de afgelopen decennia al drie keer gezien, maar een ontmoeting met deze inspiratiebron voor velen was er niet eerder van gekomen. Totdat een paar maanden terug een uitnodiging van International Campaign for Tibet (ICT) Europe bij haar thuis op de deur plofte. 

Inspiratiereis

Omdat de Hilversumse opbouwwerkster deze organisatie, die zich inzet voor behoud van de Tibetaanse cultuur en compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking van het Tibetaanse volk, al meer dan twintig jaar steunt, mocht zij mee op de eerste inspiratiereis vanuit de Europese tak. De Amerikanen doen dit al een aantal jaren. Die kans greep zij samen met haar vriend met beide handen aan. "Ik moest mezelf echt knijpen. Een inspiratiereis naar Dharmsala met waarschijnlijk een ontmoeting met his holiness de Dalai Lama", vertelt ze enthousiast.

Gouden programma

Eind oktober, begin november was het dan zover. Het tiendaagse bezoek aan Dharmsala heeft inderdaad voor veel inspiratie gezorgd. Vastberadener dan ooit is Tuk om zich voor de Tibetaanse zaak in te blijven zetten. "Het smaakt echt naar meer. Het was een gouden programma", zegt ze over de opgedane ervaring.


Tibetaans volksdansen bij de Tipa.

De boodschap die de Nederlandse groep - ICT Europe is gevestigd in onze hoofdstad - uitdraagt met hun komst is belangrijk. De Tibetanen die in dit deel van India wonen, voelen zich hierdoor gesteund, terwijl de bezoekers met eigen ogen zien en ervaren wat de Tibetanen daar nodig hebben. Ze hebben veel gezien en gedaan. Het schema was van tevoren helemaal ingevuld met als hoogtepunt een ontmoeting met de Dalai Lama. Maandag 28 oktober ontmoette de groep his holiness. Het was 's ochtends vroeg op pad en eerst in de rij staan bij de tempel, waar tientallen andere groepen eveneens stonden te wachten om de man de hand te drukken. 

Steun hard nodig

Later die ochtend was het moment daar. Volgens de Hilversumse meldde de inmiddels 84-jarige Dalai Lama dat de steun vanuit de rest van de wereld hard nodig is. Niet alleen financieel, maar ook voor de diverse projecten die his holiness bijvoorbeeld zelf heeft opgezet, zoals de Tibetaanse school en het nonnenklooster, waar de groep ook naartoe is geweest.


Kort en krachtig was de ontmoeting met de Dalai Lama.

Daarnaast benadrukte hij het belang van het blijven uitdragen van de Tibetaanse boodschap en uiteindelijk een vrij Tibet. Tevens gaf hij aan de verbinding te willen zoeken met China op het gebied van spiritualiteit. Na een minuut of tien was de ontmoeting over, al kwam de groep de Dalai Lama nog drie keer tegen, zoals in de tempel waarbij zij samen met nog duizend anderen een teaching bijwoonde.

Aantrekkelijk

De boodschap van his holiness en het boeddhisme vindt Tuk aantrekkelijk. Daar wil ze in Hilversum verder mee aan de gang. "Ik wil het vreedzame meenemen naar hier", meldt ze. Al tijden werkt ze aan vrede in de buurt. "Ik ben niet gelovig, maar het boeddhisme spreekt mij erg aan. Dat zit 'm in de compassie, de vrede en het geduld", legt zij uit. "Het gaat mij om de universele gedachte dat je zuinig bent op de mensheid en jezelf, maar ook voor dieren en planten. Het boeddhisme gaat uit van reïncarnatie. Het lichaam is maar een middel, maar de geest gaat verder en daar gaat his holiness in verder en daarom is hij voor veel mensen die op aarde rondlopen een grote inspiratiebron."

Vluchtelingenkamp

De inspiratiereis bracht de groep op diverse plekken. Zo ook bij de arts van de Dalai Lama, die tegen de Hilversumse zei dat ze erg druk was, wel een lage bloeddruk. Ze vertelt het met een grote glimlach. Even later praat ze over het bezoek aan een vluchtelingenkamp. De persoonlijke verhalen van de gevluchte Tibetanen hebben haar diep geraakt. Ze heeft het over indrukwekkende ontmoetingen. "De levensomstandigheden van Tibetanen in Tibet zijn niet onder woorden te brengen. De onderdrukking van de Chinese overheid maakt dat zij hun familie noodgedwongen achterlaten. De angst die we hebben gezien. Het gaat over leven en dood. Het is tenhemelschreiend", vertelt ze vol emotie. 


His holiness geeft een teaching.

Het doet haar denken aan de vluchtelingen die zijn opgevangen in Crailo eind 2015. "Daardoor realiseer je je weer dat je hier vrij bent", voegt ze eraan toe. Gedurende de reis door India, het land waar zij veertig jaar terug als tiener was met haar ouders en zusje, bracht haar bijvoorbeeld nog bij de nonnen, het Tibetmuseum en Lily Village: een uit Nederland gefinancierd dorp waar 220 gevluchte Tibetanen wonen.

Vriendelijkheid

Wat haar het meest is bijgebleven van de trip is de voorkomendheid, de rust naar elkaar toe en de vriendelijkheid van de mensen. "Dat heeft mij ontzettend geraakt", vertelt de Hilversumse terwijl ze in gedachten weer even in India is. "Ik wil nog weleens terug", beaamt ze, maar pas over een jaar of vijf. Nu is het de beurt aan anderen om zo'n inspirerende reis te kunnen maken.Het uitzicht vanaf de tempel.