Sinterklaas weet wat. Vanwege zijn intocht afgelopen zaterdag was er in bepaalde winkelstraten in het centrum afgelopen zaterdag een parkeer- en ook een inrijverbod ingesteld, waaraan een wegsleepregeling werd gekoppeld. In totaal werden negen auto’s weggesleept. De eigenaren konden deze weer ophalen na betaling van 242 euro. Dat bedrag betreft geen proces-verbaal, maar is een zogeheten beschikking op grond van de 'Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010 (artikel 5:25 lid 1 van de Algemene Wet bestuursrecht). De kosten betreffen dan ook de kosten van het wegslepen.

Klopt het wel?

Omdat de gemeente volgens de regels van het spel de verboden vooraf had gecommuniceerd, leek er dan ook niets aan de hand. Maar al snel rees bij de betrokkenen de vraag of het allemaal wel klopte wat de gemeente had neergezet aan borden. Bert Gentenaar bijvoorbeeld vroeg zich maandag 11 november op Facebook al af of het gebruikte verbodsbord rechtsgeldig is.

Bord E4

Op het bewuste bord is een witte P op een rechthoekig blauw bord te zien waar doorheen in letters is geschreven: ‘Verboden te parkeren.’ In de termen van het ‘Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990’ (RVV1990) gaat het om bord E4. Indien een parkeergelegenheid is aangeduid met één van de verkeersborden E4 tot en met E13 van bijlage 1 van het RVV1990, dan mag slechts in de aangeduide vakken worden geparkeerd. Dat is helder en bekend bij iedere automobilist. Maar de vraag is of je hieruit automatisch kunt concluderen dat, als er onder de P staat dat je er niet mag parkeren, dat iedereen dan ook weet dat je je auto hier niet moet neerzetten.

Zeer verwarrend

Volgens Chris Verstappen is dit bord met deze tekst in elk geval zeer verwarrend. Verstappen is directeur-eigenaar van Verjo, uitgever van verkeers- en vervoersleermiddelen in Sint Michielsgestel en is, hoewel geen jurist, een deskundige op het gebied van theoriekennis van rijbewijzen en chauffeursopleidingen. Hij zegt: “Voor teksten zijn onderborden bedoeld en die teksten moeten voor iedereen, dus bijvoorbeeld ook voor buitenlanders, leesbaar en begrijpelijk zijn. Als je wilt aangeven dat je ergens niet mag parkeren, kun je verkeersbord E4 met wat onduidelijke teksten op het bord beter niet gebruiken. In mijn ogen is verkeersbord E4 namelijk geen officieel bord meer volgens het RVV1990. Zeker tijdelijke parkeerverboden vereisen duidelijkheid en dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente, ofwel de wegbeheerder. Onduidelijkheid vraagt om overtredingen die vervolgens dan ook, veelal  onbewust, worden gemaakt”, aldus Verstappen.

Niet duidelijk

Volgens hem maakt het feit dat er negen auto’s zijn afgesleept duidelijk dat de situatie niet duidelijk was. “Verwarring stichten is geen kunst, voorkomen is de taak van de gemeente. Kortom? Bij verkeersaangelegenheden is duidelijkheid en eenduidigheid vereist en die is hier ver te zoeken.”

'Verwarring stichten is geen kunst, dit voorkomen is de taak van de gemeente'

Andere lezing

De gemeente houdt er, weinig verrassend, een andere lezing op na, blijkt bij navraag. “Het bord verboden te parkeren geldt nooit voor een parkeervak. Dit bord E4 met onderbord geldt wel voor de vakken. Hiermee geef je aan: let op, dit is weliswaar een parkeervak, maar nu mag je er even niet staan”, laat een woordvoerster weten.


Het bord met de witte P is niet het enige pijnpunt. Op een onderbord waarmee wordt aangegeven van wanneer tot wanneer het aangegeven verbod geldt, staan twee teksten door elkaar. Daardoor is de boodschap niet voor iedereen even duidelijk te lezen. Voor de gemeente is ook dit allemaal helder. “De borden worden vaker dan één keer gebruikt”, aldus de woordvoerster.

Vraagtekens

Dat zal allemaal best en is zelfs vanuit het oogpunt van duurzaamheid te prijzen, maar, zegt Verstappen,  zorg er dan wel voor dat de tekst aan duidelijkheid niets te wensen over laat. “Ook in dit geval geldt dat alles duidelijk moet zijn voor iedereen en daar kun je in dit geval vraagtekens bij plaatsen. Of dit broddelwerk is? Dat zijn jouw woorden, maar laat ik het zo zeggen: de ambtenaren die deze borden hebben gemaakt, mogen wel eens naar een cursus.”

'De ambtenaren die dit hebben gemaakt, mogen wel eens naar een cursus'

Het derde onderdeel waarover gekissebist wordt, is de tekst ’16 november 10.00 uur tot 16.00 uur’ op een bord onder een inrijverbod voor beide richtingen (bord C01), met daaronder een bord dat aangeeft dat auto’s worden weg gesleept. Op zich mankeert hier niet veel aan, ware het niet dat de slepers al op vrijdagavond 15 november zijn begonnen met wegslepen. Hoe zit dit? Verstappen: “Bij het ingaan van het tijdsvenster mag er worden weggesleept en dus niet eerder.”

De conclusie is dat de gemeente zich in dit geval niet van zijn beste kant heeft laten zien, meent Verstappen. “Je weet nooit of een rechter hierin mee gaat, maar ik geef iedereen die hier bezwaar tegen aantekent een goede kans van slagen.”

Schade

Tot slot is er volgens één van de Weespers van wie een auto is afgesleept ook nog schade aan zijn auto ontstaan. Hij zal dat natuurlijk hard moeten maken en volgens de gemeente is de gemeente daar geen partij in. “Als dit het geval is, dan betreft dit een verzekeringskwestie tussen de eigenaar van de auto en het sleepbedrijf", laat de gemeente weten.