Op sommige locaties is het plan al concreet, op andere plekken liggen mogelijkheden die worden onderzocht. Hoe dan ook kunnen er in de komende vijf à tien jaar binnenstedelijk zo maar een kleine 700 woningen bij komen.

In deze podcast wandelen we met wethouder John Vos langs deze locaties. "1/3 wordt in het sociale segment opgeleverd."

Sociale sector De gemeente hanteert als uitgangspunt dat in elk project minstens 1/3 van het aantal woningen in de sociale sector valt (huur of koop), plus ook nog eens eenzelfde aandeel in de middenhuur. Elke ontwikkelaar in dit overzicht zal zich daaraan moeten houden, zegt Vos