De 'Bijlmer van Weesp' noemde een verslaggever van Cobouw het flatgebouw in een artikel in 2004. En dat bedoelde hij niet positief. Maar ook in Weesp zelf werd de esthetiek van de flat openlijk bekritiseerd. Om maar een voorbeeld te noemen: In de rubriek Onderons in de gedrukte versie van het WeesperNieuws vroegen we jarenlang naar het lelijkste plekje van Weesp. Talloze keren luidde het ant..

Blokkendoos

Dat het gebouw geen schoonheidsprijs verdiende, bleek ook wel uit het feit dat het verfraaien van de buitenkant een belangrijk onderdeel was van de grootscheepse renovatie. Waarom de flat dan toch gebouwd is? Simpel: Omdat er in de jaren zestig woningnood heerste in Nederland. Snel een blokkendoos neerzetten leek toen een goed idee, even verderop werd immers op die man..