Omdat wij inmiddels meer dan 50 procent van de melk die onze koeien produceren op eigen erf verwerken tot yoghurt, kaas, kwark etcetera, vallen we vanaf 1 januari 2020 in een andere schaal dan boeren die hun melk direct aan de melkfabriek leveren. Dit, omdat de overheid bij de zogenaamde zelfverzuivelaars geen zicht heeft op de hoeveelheid melk die de koeien daadwerkelijk produceren.

En dat bijt met het fosfaatrechtenstelsel.