Door het samengaan met Amsterdam gaan de minima in Weesp erop vooruit, zo wordt aan alle kanten verzekerd. Toch kan de polis voor de collectieve ziektekostenverzekering van Amsterdam in 2020 duurder uitvallen dan de huidige van Weesp.

Amsterdam heeft de collectieve verzekering ondergebracht bij andere zorgverzekeraars dan Weesp. Dat betekent dat Weesper minima moeten overstappen

Chronisch zieken "Het betreft een groep mensen waarbij ook veel chronisch zieken zijn. Deze mensen gaan er dus 385 euro op achteruit per jaar terwijl ik in het keuzeproces voor Amsterdam vaak hoorde, dat de minima er flink op vooruit zouden gaan. Helaas niet dus", schrijft hij ons.