Door het samengaan met Amsterdam gaan de minima in Weesp erop vooruit, zo wordt aan alle kanten verzekerd. Toch kan de polis voor de collectieve ziektekostenverzekering van Amsterdam in 2020 duurder uitvallen dan de huidige van Weesp. 

Amsterdam heeft de collectieve verzekering ondergebracht bij andere zorgverzekeraars dan Weesp. Dat betekent dat Weesper minima moeten overstappen. Lezer Frank de Wit rekent ons voor dat Weespers dan duurder uit zijn. Het overstappen van bijvoorbeeld Menzis naar Zilverenkruis betekent dat het eigen risico van 385 euro nu zelf moet worden betaald. Dat komt omdat dit eigen risico niet langer w...