Mensen van het Platform Duurzaam Weesp zijn elke maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur in de bibliotheek aan de Oude Gracht om kennis te maken, vragen te beantwoorden en adviezen te geven.  Op 9 december is er een thema-avond over een klimaatneutrale toekomst. Jan Ros, deskundige van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), geeft deze avond een vooruitblik op een Nederland zonder fossiele brandstoffen: het Nederland van de toekomst. Wethouder Maarten Miner gaat in op wat dit betekent voor Weesp en haar inwoners. Ook deze bijeenkomst is in de bibliotheek en begint om 20.00 uur.

Platform

Miner vraagt in de podcast De Collegekamer van deze week aandacht voor het onderwerp en de initiatieven van het platform, een bewonersinitiatief van Paul Rohol, Alexandra Houbiers en Martin Hoek. Een van de projecten waar het platform zich mee bezig houdt, is het plaatsen van grote hoeveelheden zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen of flats. Om vervolgens de mensen die in de buurt wonen de gelegenheid te bieden stroom van die panelen af te nemen. "Zo zorg je dat ook huurders en mensen zonder geschikt dak toch energie van zonnepanelen kunnen hebben", legt Miner uit. 

Energieneutraal in 2030

De gemeenteraad van Weesp heeft de ambitie uitgesproken om in Weesp in 2030 energieneutraal te zijn. Zelfs met tien Platformen Duurzaam Weesp is dat een haast onhaalbare missie. Het betekent dat niet alleen de gemeente, maar ook alle clubs en verenigingen, bedrijven én inwoners alle energie die ze gebruiken zelf opwekken of duurzaam inkopen. Bijvoorbeeld via eigen zonnepalen of door aansluiting bij een collectieve windmolenpark of zonnedak. En dat allemaal binnen tien jaar. 

De Collegekamer | 'Weesp energieneutraal in 2030 geldt ook voor jou en mij' 

'Energieneutraal in 2030 is extreem ambitieus, maar ik ga ervoor'

"Inderdaad, energieneutraal in 2030 is extreem ambitieus. Maar ik ga ervoor. Laten we daarom als eerste kijken welke stappen we kunnen zetten", zo houdt de wethouder van duurzaamheid de moed erin. "Er staat geen sanctie op als we het niet halen, maar het gaat erom om mensen te enthousiasmeren." 

Energieneutraal gaat niet alleen om het opwekken van schone energie, maar ook het terugdringen van energiegebruik. Miner: "Isolatie, kijken naar vervoer en allemaal van het gas af." 

Sporthal

De gemeente kijkt zelf ook naar verduurzaming, door bijvoorbeeld over te stappen op elektrische auto's en werkkarretjes en het dak van de sporthal vol te leggen met zonnepanelen. De nieuwe Brede School in Weespersluis wordt energieneutraal en met het bedrijfsleven is overleg om platte bedrijfsdaken op bedrijventerrein Noord voor zonnepanelen te gebruiken.

Smalle beurs

Miner wijst tot slot op de mensen met een smalle beurs, voor wie een investering in isolatie of zonnepanelen te ver gaat. "Het aanbod van maatregelen en mogelijkheden moeten we nog opbouwen. Er moet een aanbod voor iedereen komen. De gemeenteraad wil dat er energiecoaches komen. Ik wil die inzetten om de mensen met een smalle beurs te helpen om te verduurzamen."