Een belangrijk uitgangspunt in het Groenbeleidsplan luidt: 'Iedere Weesper heeft toegang tot kleinschalig openbaar groen dichtbij en tot grotere groengebieden iets verder weg.'

Fijn dat dat nu op papier staat, maar in het 2x2 kilometer kleine Weesp is de rand van de stad (waar 'de grotere groengebieden' beginnen) altijd op loopafstand. Dat is dus al geregeld. 

Inwoners moeten kleine stukjes groen zelf beheren