Is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland na een lang traject nu het eindpunt of juist het begin van een nog intensievere samenwerking? Eigenlijk allebei, concluderen veiligheidsregiovoorzitters Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum) en Franc Weerwind (burgemeester Almere), maar toch vooral dat laatste.

Officiële status

In de Hilversumse brandweerkazerne komen alle betrokkenen, waaronder veel burgemeesters uit de dertien gemeenten binnen 't Gooi en de Vechtstreek én Flevoland woensdag bijeen voor wat zij vinden een historische dag waar heel lang naar is uitgekeken. En natuurlijk werken de twee veiligheidsregio's al op tal van onderwerpen samen, maar met de handtekeningen die woen...