Op Bedrijventerrein Noord zit een groeiend aantal bedrijven dat zich richt op particulieren. Gemengde functies heet dat in jargon. Voorbeelden zijn de sportscholen One Fitness en Syl's Sport studio aan de Hogeweyselaan, Fitness Center Weesp aan de Amstellandlaan en verderop het onlangs geopende Jim’s Gym. Aan de Eemmeerlaan vinden we Weesp Crossfit 0294 en om de hoek aan de Pampuslaan, zit Sportclub Yamoto Gym. Ook treffen we hier muziekschool ‘Ferreira Muziek’ en aan de Hogeweyselaan is een vestiging van Dansstudio Van Harten.

Particulieren

Al die bedrijven trekken particulieren aan en dat geldt eveneens voor alle woningen die komen aan de Amstellandlaan (hier worden kantoorgebouwen getransformeerd tot appartementen) en binnen afzienbare tijd waarschijnlijk aan de Nijverheidslaan, waar 113 nieuwe woningen zijn gepland.

Ongewenste ontwikkeling

De IVW vindt dit een ongewenste ontwikkeling en heeft dit bij de gemeente neergelegd. Bestuurslid Ingrid Kikkert laat weten. “Gemengde functies in een kantorengebied zijn prima, maar niet op een industrieterrein. Bedrijventerreinen zijn juist ontwikkeld om bedrijven uit de woongebieden te halen zodat bewoners en bedrijven elkaar niet tot last zijn. Het is daarom belangrijk om bij de ontwikkelingen goed te kijken naar belangen van de bedrijven en veiligheid.”

'Bedrijventerreinen zijn bedoeld op bedrijven uit woongebieden te halen' 

Onveilig

De IVW heeft periodiek overleg met de gemeente en daarin komt het onderwerp regelmatig ter sprake. Kikkert: "Wij laten in onze overleggen met de gemeente weten dat functies als sportscholen midden op het industrieterrein ongewenst en onveilig is, maar er glipt er helaas wel eens één doorheen. We weten dat ondernemers regelmatig hun hart vasthouden en dat is echt niet gek. Bij bedrijven komen grote trucks en als daar dan iemand achterlangs fietst dan zit een ongeval in een klein hoekje. Gelukkig is er nog niets gebeurd, laten we dat vooral afkloppen."

Niet goed zichtbaar

Dick Kroon, directeur van Hirschmann, weet exact waar Kikkert het over heeft. Hirschmann zit schuin tegenover Yamoto Gym en ziet hier regelmatig kinderen fietsen, met name in de namiddag. Hij zegt: "Zeker in deze donkere dagen is niet elke fietser even goed zichtbaar en als je dan met een truck aan het manoeuvreren bent, verwacht je op een bedrijventerrein geen kinderen. Inderdaad is er gelukkig nog niets gebeurd, maar je zou bijna zeggen dat het wachten is op het eerste ongeval."

'Gelukkig is er nog niets gebeurd'

Zorgen

Opvallend genoeg zit Raoul Ferreira van ‘Ferreira Muziek’ er net zo in als Kroon. “Ik maak me regelmatig zorgen om leerlingen van mij die over het bedrijventerrein moeten fietsen, want ze rijden hier echt als gekken. Vooral als het schemert, en dat begint deze dagen al rond half vijf, is het echt levensgevaarlijk.”

'Ze rijden hier als gekken' 

Ferreira heeft toen hij zijn muziekschool startte, eerst naar locaties gekeken binnen het centrum, want dat vond hij logischer. “Maar een muziekschool in een dicht bewoond gebied is geen optie vanwege de geluidsoverlast. Dit was de enige plek waar ik me kon vestigen.”
 Verder vindt hij de discussie prima, maar hij wijst er wel op dat niet alleen leerlingen van hem op het bedrijventerrein fietsen. “De meeste medewerkers van de bedrijven die in Weesp wonen, komen op de fiets. Dat wordt wel eens vergeten, maar dat zijn veel meer fietsers dan dat er bij mij komen. En laten we vooral ook niet vergeten dat dit een openbare weg is."

Knellen

Inmiddels is helder dat de combinatie bedrijventerrein-bewoners serieus kan knellen. De bewoners van de appartementen in de verbouwde kantoren aan de Amstellandlaan klagen over het vrachtverkeer dat de doorgaande route Rijnkade-Amstellandland-Flevolaan gebruikt, met als gevolg dat de gemeente serieus nadenkt over aanpassing van de verkeerssituatie. “Dit gebied noemen ze het scharnierpunt en bevat twee haakse bochten. Vrachtverkeer vanaf de Rijnkade rijdt nu min of meer recht op de woningen af en de bewoners zijn daar niet blij mee. Doordat er mensen wonen, is dit een lastige bocht geworden en denkt de gemeente na over een oplossing”, legt Kikkert uit.

'Doordat er mensen wonen, is dit nu een lastige bocht geworden' 

Toekomstvisie

De gemeente kent de problemen en een woordvoerder laat weten dat deze zeker worden meegenomen bij de ontwikkeling van een Toekomstvisie Bedrijventerreinen die volgend jaar gereed moet zijn. In dit plan wordt onder andere opgenomen in hoeverre de huidige bedrijventerreinen nog voldoen aan de huidige eisen en ook wordt gekeken of er beleid moet komen voor dit soort bedrijven die vallen onder, wat de gemeente noemt, 'perifere detailhandel'.

Perifere detailhandel

De gemeente laat desgevraagd weten dat een deel van het bestemmingsplan grootschalige en/of perifere detailhandel toestaat en dat elke keer als er een vergunningaanvraag komt, een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Daarin staat verkeersveiligheid altijd voorop. "Weesp is van oudsher een bedrijvige stad met veel ondernemerszin. We willen dit verder stimuleren. Onder meer via toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarom wordt begin volgend jaar, samen met onder andere de IVW, de Toekomstvisie Bedrijventerreinen opgesteld.”