Volgens De Lange zie je in het bestuurlijk akkoord duidelijk terug hoe de houding van Amsterdam is in het fusieproces. "Amsterdam kijkt naar wat Weesp nodig heeft." 

Wat Weesp belangrijk vindt

Weesp bracht, onder meer via een kernwaardeprofiel, in wat de stad en zijn inwoners belangrijk vinden. De manier waarop Weesp en Amsterdam dit in het bestuurlijk akkoord hebben verwerkt, stemt De Lange tot tevredenheid. "Ik denk dat wij als Weesp een hele mooie afspraak hebben met Amsterdam."