Een belangrijk punt is het sociaal wijkteam, waar Weesp goede ervaringen mee heeft. Dat team gaat in gesprek met de mensen die zorg nodig hebben, waarbij ook naar alle andere leefdomeinen van het gezin wordt gekeken. "Zo'n team kijkt ook of er schulden zijn, hoe het is gesteld met huisvesting en de situatie van het kind. Soms stuiten ze helaas ook huiselijk geweld. Kortom: er wordt integraal...