Bestuurlijk rommelt het al tijden bij FC Weesp. Maandenlang zijn er gaten in het bestuur, die alleen met veel plak- en knipwerk konden worden opgevuld. Interim was namelijk het woord dat achter drie van de vijf zittende bestuursleden stond. Bart Horseling en zijn trouwe secondant Koos Kappert bekleden al jaren de functies van voorzitter, respectievelijk algemeen bestuurslid, maar daar omheen was het een komen en vooral gaan van mensen.

Penningmeester

Eerder dit jaar was er al sprake van een nakende bestuurscrisis, vooral omdat na het opstappen van Peter de Keyzer geen nieuwe penningmeester kon worden gevonden. Keyzer kwam als ‘interimmer’ terug en Bart Slokker, ook al zo iemand die tot het interieur van de club behoort, werd eveneens op tijdelijke basis toegevoegd als bestuurslid accommodatie. Michael Kronenburg behartigde de belangen van de senioren en was ook interim. De vacature secretaris bleef onvervuld, maar met dit bestuur leek de club het voorlopig te kunnen volhouden.

Herrie in de tent

Tot de algemene ledenvergadering van gisteravond. Dit zijn normaal gesproken niet de meest opwindende avonden, maar gisteren was er herrie in de tent. Veel herrie. Aanleiding was dat vanuit de jeugd Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans, die de jeugdcommissie van de club leidt, zich beschikbaar stelden als bestuurslid. Niet ter vervanging van, maar als aanvulling op het zittende bestuur. Geen van de drie aasde namelijk op een functie die al bekleed was, maar zij hadden wél een eigen agenda.

Meer aandacht voor de jeugd

Het gaat de drie erom dat er binnen FC Weesp veel meer aandacht moet zijn voor de jeugd, die immers de toekomst heeft. Op de website van FC Weesp publiceerde het drietal eerder deze maand een motivatie waarom ze wilden toetreden tot het bestuur. 

'De motivatie om ons kandidaat te stellen, is dat de jeugd de toekomst heeft' 

Prioriteit

“De motivatie om ons vanuit de jeugdafdeling kandidaat te stellen voor toetreding tot het bestuur wordt gedreven door onze overtuiging dat de jeugd van FC Weesp de toekomst is en dat we hier onze prioriteit moeten leggen binnen onze vereniging”, lezen we onder andere. Prioriteiten zijn wat hen betreft het opstellen van een jeugdbeleidsplan, het verder optuigen van de technische commissie met als doel de kwaliteit van de trainingen voor de jeugd te vergroten en meer aandacht voor meisjesvoetbal.

Efficiënt vergaderen

Dit viel slecht bij het zittende bestuur, dat zich tegen de voorgestelde aanvullingen keerde. Of althans, op de manier waarop de drie dat zagen. Vooral het standpunt van de zittende bestuursleden om het bestuur niet te willen uitbreiden naar acht personen konden de drie niet vatten. In een zogeheten update op 7 december schrijven zij daarover: “Het bezwaar van de voorzitter om een bestuur van 8 leden (2 zittende en 6 nieuwe leden) te vormen, begrijpen wij niet. Er zijn vele sportverenigingen en andere organisaties met een bestuur van vergelijkbare grootte die efficiënt kunnen vergaderen en tot besluiten kunnen komen.”

'Het lijkt ons verstandig dat de kennis van het zittend bestuur wordt overgedragen aan een nieuw generatie' 

Betere verbinding

“Hiernaast loopt de termijn van de twee huidige bestuursleden komend jaar af en lijkt het ons voor de continuïteit van de club verstandig om zorg te dragen dat de kennis van het zittend bestuur wordt overgedragen aan een nieuwe generatie.”
En ook: “Gezamenlijk denken wij de belangen van de jeugd (ongeveer 75 procent van de leden) maar ook van de andere leden beter te kunnen behartigen en zorg te dragen voor een betere verbinding tussen bestuur en leden.”

Oorlogsverklaring

Het schrijven van 7 december werd een update genoemd, maar bleek een oorlogsverklaring. Gisteravond bleek de kloof namelijk onoverbrugbaar, waarna Horseling, Kappert, Slokker, De Keyzer en Kronenburg per direct opstapten.
Anches, Ter Hoeven en Leo Timmermans vormen nu een interim-bestuur en zullen als één van de eerste daden een nieuwe ledenvergadering uitschrijven.
Horseling, Timmermans, Anches en Ter Hoeven geven later een nadere toelichting.