Maandagavond barstte de bom en dat zagen Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans, die nu samen het bestuur vormen, niet aankomen. Ze vonden dat ze een goed voorstel hadden om zich gedrieën kandidaat te stellen voor de twee vacante functies (die van secretaris en jeugdzaken). 

Vers bloed

Bovendien, vinden ze, is het ook goed dat er vers bloed in het bestuur zou komen, temeer omdat voorzitter Bart Horseling en algemeen bestuurslid Koos Kappert volgend jaar toch zouden moeten aftreden om statutaire redenen. “Er zijn weinig verenigingen waar in een bestuur de volgende generatie al kan worden ingewerkt”, zegt Leo Timmermans. Maar het liep heel anders. De ledenvergadering accepteerde alle kandidaten als nieuw bestuurslid: de interim-bestuursleden penningmeester Peter de Keyzer, chef accommodatie Bart Slokker en Michael Kronenburg die de portefeuille senioren had, en de drie nieuwe kandidaten. Waarna de vijf zittende bestuursleden (de interimmers en Horseling en Kappert) direct opstapten.

'Wij wilden ons samen inzetten voor de club omdat er veel te doen valt' 

Eerste reactie

Inmiddels heeft het nieuwe bestuur op de website van de club uitleg gegeven over de ontstane situatie. Daarin staat onder andere dat de keuze van de vijf bestuursleden om op te stappen wordt betreurd, 'aangezien wij de intentie hadden om ons samen met de zittende en andere nieuwe bestuursleden in te zetten voor onze club en omdat er veel te doen valt."

In een reactie laat Bart Horseling namens het vijftal weten de zaken anders te zien. Waar het drietal zegt dat ze de twee vacante functies wilden invullen, waarvan één desnoods in deeltijd, zegt Horseling dat zij erop uit waren om alleen de vacante functie voor jeugdvoetbal in te vullen. “We zochten al twee jaar iemand in het bestuur die de portefeuille jeugd wilde invullen. Die hebben we niet kunnen vinden en daarom waren we blij met deze kandidaten. Maar drie man voor één functie zien wij niet zitten. Acht man in het bestuur is niet werkbaar”, aldus Horseling.

Nieuwe organisatiestructuur

Daarbij speelt mee, zegt Horseling, dat afgelopen voorjaar de ledenvergadering heeft besloten voor een nieuwe organisatiestructuur met een klein bestuur die bestuurt op hoofdlijnen met daaronder projectgroepen met een eigen budget. "En om dan drie bestuursleden voor alleen de jeugd te benoemen, staat daar haaks op.”
Horseling vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar kan er verder prima mee leven en 'hard feelings' zijn hem vreemd.  â€œDe ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en dat heeft dit besloten. Wij wensen de nieuwe bestuursleden alle goeds, maar wel zonder ons. Dat is niet meer terug te draaien.”

In contact

Op de website laat het nieuwe bestuur ook weten dat het de komende weken wil gebruiken "om een overdracht met het uittredend bestuur aan te vragen, te evalueren wat de prioriteiten zijn, de organisatie op te zetten, en in contact te treden met de mede-leden en andere betrokkenen." En natuurlijk, zegt Horseling, zullen alle taken netjes worden overgedragen en zal De Keyzer het boekjaar keurig afronden. “We gaan de nieuwe bestuursleden vertellen welke zaken er allemaal lopen en waar ze rekening mee moeten houden, maar niemand van ons vijven zal nog hand- en spandiensten verrichten.”

Het roer gaat om

Voor Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans rest niets anders dan dat zij de tent moeten runnen. Omdat het hen is overkomen (“We waren niet uit op een coup”, zegt Timmermans) hebben ze nog lang niet alle antwoorden, maar voor hen is wel duidelijk dat in een aantal opzichten het roer om gaat. Ze merkten namelijk, zeggen ze, dat binnen de vereniging veel omissies zijn. “Belangrijke aandachtspunten zijn een beleidsplan voor de jeugdafdeling, een heldere gedragscode (hoe gaan we met calamiteiten om), meisjesvoetbal en zo zijn er wel meer dingen die de vereniging zullen versterken", legt Ter Hoeven uit. 

'Ik heb nog nooit iemand van het bestuur bij een jeugdwedstrijd op zaterdag gezien' 

Bij bungelen

Daarnaast had het drietal het gevoel dat de jeugd er maar een beetje bij bungelde, terwijl zij juist vinden dat de jeugd topprioriteit moet hebben. Immers, drie kwart van de leden is jeugdlid. “Ik loop hier vijf jaar rond en heb nog nooit op een zaterdag iemand van het bestuur bij een jeugdwedstrijd gezien”, vindt Ter Hoeven bijvoorbeeld exemplarisch voor het verleden. Ook Anches heeft een voorbeeld: “Voor een barbecue van de jeugd vroegen wij een bijdrage van tweehonderd euro en dat heeft veel moeite gekost.”

Afstand

En Timmermans legt uit: “We hadden echt het gevoel dat er tussen het bestuur en de mensen die de jeugd doen een enorme afstand zat. Bijvoorbeeld het aantal keren dat we het afgelopen jaar gezamenlijk over de jeugd hebben overlegd is minimaal.”
Over wat er allemaal niet goed is gegaan en waar de pijn zat, daarover zullen beide kampen hun eigen lezing hebben. Maar dat is allemaal niet meer relevant. Waar het nu om gaat, is dat Anches, Ter Hoeven en Timmermans de sleutels in handen hebben en de toekomst van de club zijn. De komende weken hebben ze in dat kader hun handen vol. Allereerst richten zij zich op de lopende zaken. Ter Hoeven: “Een voorbeeld: op 4 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst en dan is het belangrijk dat er mensen achter de bar staan en dat de jubilarissen worden gehuldigd. Dat moet gewoon worden geregeld.”

'We hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen' 

Adhesiebetuigingen

Daarvoor, maar ook voor het nieuwe bestuur, zijn mensen nodig en dat is de volgende prioriteit. “We hebben al van een aantal mensen hulp aangeboden gekregen en we hebben vanuit de club ook verschillende adhesiebetuigingen gekregen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.”

Veranderen

Vervolgens is de vraag relevant: wat gaat er bij FC Weesp allemaal veranderen? Timmermans zegt nog lang niet alle antwoorden te hebben, maar ze hebben natuurlijk wel zo hun ideeën. Meer aandacht voor de jeugd is evident - dat is hun kroonjuweel - maar er zijn ook senioren bij de club en ook die moeten zich prettig blijven voelen binnen de club.
Ter Hoeven: “We willen aandacht voor alle teams binnen FC Weesp. Maar waar we wél aan denken, is om meer geld te besteden aan de opleiding van de jeugd, zodat onder andere de instroom naar het vlaggenschip van de vereniging wordt gewaarborgd. En we denken er ook aan om het hier gezellig te maken, zodat de jongens en meiden in de bovenbouw ook blijven als ze 15, 16 jaar zijn.”

Denktank

Verder willen de drie vooral luisteren naar wat er binnen de club leeft. Om die reden gaan ze een ‘denktank’ formeren met zoveel mogelijk mensen uit alle geledingen binnen de club. En de drie willen vooral transparant zijn over hun doen en laten, want daaraan heeft het volgens hen echt ontbroken. Anches: “Als je bijvoorbeeld op een ledenvergadering vragen stelde, dan kreeg je nooit direct antwoord, maar dat werd altijd vooruit geschoven. En vaak kreeg je nooit antwoord. Dat is niet hoe wij het willen invullen. Voor ons is verbinding van cruciaal belang. Wij gaan ons richten om een positieve sfeer bij FC Weesp te creëren om zo meer mensen aan de club te binden.”