Het jaar 2010 wordt beheerst door het massaontslag bij Abbott, de fusie met Bussum, Naarden en Muiden die er uiteindelijk niet kwam, de eerste bouwsubsidie aan de City of Wesopa en twee bouwplannen waar we nooit meer iets over gehoord hebben.

In 2010 zat Tineke Booij namens de WSP in het college van B en W. Zij had onder andere de portefeuille ruimtelijke ordening en bouwen is wat zij wilde. Door het jaar 2010 trok zij ongelooflijk hard aan twee opvallende bouwplannen. Het eerste is woningbouw aan het Sinnigvelderplantsoen. En nee, dat is niet terrein waar dit jaar over is gesteggeld, maar aan de andere kant. Dit plantsoen wordt ingeklemd tussen de Amstellandlaan, Waarschapsstraat en Sinnigvelderstraat.

32 appartementen

Woningcorporatie de Woningbouw (die is later opgegaan in Ymere) wilde hier 32 appartementen bouwen en Booij zag dat helemaal zitten. Maar het verzet van de omwonenden leidde ertoe dat er politiek steeds minder draagvlak voor was en uiteindelijk is het plan afgeschoten. Dat geldt ook voor een ander plan waar Booij vierkant achter stond: de bouw van ook weer appartementen voor jongeren in de Trifaxvijver. Voor de nieuwe Weespers onder ons: dat is de vijver aan de Hogeweyselaan, achter de sportvelden van FC Weesp. Mogelijk toekomstige bewoners mochten zelfs al nadenken over de kleur van de gevels, maar in november schoot de gemeenteraad het plan af.Waar wél de handen voor op elkaar gaan in 2010, is de bouw van het Meidoorneiland (54 appartementen) en de sloop van een rij oude woningen aan de Papelaan op de plek waar nu inderdaad nieuwe woningen zijn.

City of Wesopa

De City dan maar. Aan het begin van 2010 waren er geruchten dat de gemeente hier best vanaf wilde, maar onder aanvoering van de latere wethouder Frida Dasselaar bleek de groep vrijwilligers ongelooflijk fanatiek om er iets van te maken. Zij zagen juist een mooie toekomst voor de City, maar alleen wél wanneer er een verbouwing zou plaatsvinden. De in november 2019 overleden Janton Stork maakte vervolgens een mooie schets van een nieuwe foyer, met een prachtige glazen pui, de gemeenteraad gaf in mei zijn fiat en met de wijsheid van vandaag kunnen we vaststellen dat dit een nieuw begin was. De verbouwing vond overigens pas medio 2011 plaats.

Solvay

Een prachtige toekomst voor de City, maar die hadden de medewerkers van Solvay niet. Nadat het Amerikaanse Abbott het farmaceutische bedrijf had overgenomen, werden aan het eind van het jaar ruim 500 medewerkers op straat gezet. Uiteindelijk werden dat er minder, maar de pijn blijft. Er kwam wel een ruimhartige regeling, want velen verlieten het bedrijf met een behoorlijke zak geld. Inmiddels floreert Abbott en er zijn zelfs medewerkers weer teruggekeerd op het oude nest, maar dus onder nieuwe vleugels.

Fusie

In 2010 is er ook volop gepraat over de fusie van Weesp met Bussum, Naarden en Muiden. Omdat Bussum Weesp als huwelijkspartner helemaal niet zag zitten en zijn lobby goed op orde had, kalfde het vertrouwen in de fusie langzaam af met als gevolg dat in 2012 werd besloten dat de gemeente Gooise Meren zou bestaan uit Bussum, Naarden en Muiden.

En wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- Een nieuw winkelcentrum van 5600 vierkante meter aan de Amstellandlaan met daarboven en rondom 230 stadswoningen, 68 sociale appartementen, 87 koopappartementen, een parkeergarage en een stadsparkje. Iedereen blij, de omwonenden ook, maar toch gaat er in september 2011 een streep doorheen omdat de tekorten te hoog zouden oplopen.
- Burgemeester Horseling oppert om een jongerenontmoetingsplaats te creëren naast de moskee als oplossing voor het probleem van hangjongeren bij winkelcentrum Hogewey.
- In de nieuwe Structuurvisie Bedrijventerreinen - 'naar een nieuw gezicht voor Weesp’ wordt een plan geopperd voor een autoluwe wandelpromenade langs het water van Aquamarin.
- In dezelfde structuurvisie staat ook dat Het Domijn moet worden omgevormd tot een openbaar en groen werklandschap voor creatieve bedrijvigheid.
- En nu we toch bij deze visie zijn beland: het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan wordt ‘te mooi’ genoemd voor bedrijven. Doel is de bedrijven te verhuizen naar Noord, zodat hier een nieuwe woonwijk kan ontstaan. Dit is niet helemaal ‘nooit meer wat van gehoord’, want er ligt nog steeds een bouwplan voor 113 woningen en er is meer dan 90 procent kans dat hier in 2020 een klap op wordt gegeven.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- Er komt subsidie voor een reconstructie van bastion De Agtkant.
- De gemeenteraad gaat na lang soebatten akkoord met plannen voor de Brede School Kors Breijer.
- De Adelaar opent een nieuwe concertzaal en korfbalvereniging Argus en WVGV krijgen de sleutel van een nieuw clubhuis. En dat allemaal aan het einde van de Papelaan.
- Otje opent aan de Hogeweyselaan het vierde kinderdagverblijf in Weesp.
- Een mooie toekomst is er ook voor bewoners van de even kant van de Pastoor Jansenstraat, maar niet voordat bewoners financieel moeten bloeden voor een nieuwe fundering.
- Beide filialen van Albert Heijn gaan definitief ook op zondag open.
- Er komt een flinke tas geld voor de reconstructie van de A9-A1-A6.
- Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat van start op bedrijventerrein Noord en de Nijverheidslaan. Het zorgt voor betere bedrijventerreinen. Het KVO is inmiddels ter ziele, maar de bedrijvenvereniging IVW heeft deze handschoen opgepakt met Parkmanagement.
- Dental Clinis opent een nieuwe tandartsencentrum in de voormalige Lutherse kerk aan de Nieuwstad.