Het jaar 2011 wordt beheerst door het ‘stilleggen’ van het carillon, de woningbouwplannen in de Bloemendaler- en de Aetsveldsepolder, het schrappen van buslijn 49 en, net als in 2010, de gemeentelijke herindeling.

De carillonklanken die neerdalen op de goegemeente horen bij Weesp. Dat zal niemand betwisten. Maar wat in 2011 door een groep bewoners van het centrum wél wordt betwist, is of die klanken 24 uur te horen moeten zijn. Zij verenigen zich in de actiegroep ‘Carillon 16 Uur Aan’ (wat ook 'Carillon 8 Uur Uit' had kunnen heten) en leggen bij de gemeenteraad hun wensen neer: uit dat carillon tussen 23 en 7 uur.

Emotionele discussie

Met de wijsheid van nu kunnen we vaststellen dat afgelopen decennium dit de meest emotionele discussie was die in Weesp is gevoerd. Voorstanders en tegenstanders van de nachtelijke carillongeluiden houden elkaar, zo blijkt uit onderzoek, namelijk in evenwicht. De voorstanders van de klanken noemen in de aanloop naar een beslissing een besluit om het carillon uit te zetten een 'historische blunder' terwijl de tegenstanders van de klinkende klokken in de nachtelijke uren het 'een historisch besluit' noemen. We zullen u niet verder vermoeien met alle details, maar het wordt het laatste waardoor het sindsdien ’s nachts stil is in de stad.

Bloemendalerpolder

In 2011 is er veel te doen over de bebouwing in de Bloemendalerpolder. Dat deze polder uiteindelijk ten prooi valt aan woningbouw is wel zeker, maar hoeveel en wat voor woningen er komen, daar is veel discussie over. Er is eerst een masterplan en er wordt volop gejongleerd met aantallen, maar vanwege de crisis wordt het masterplan van tafel geveegd. Er komt een nieuw plan voor in de plaats dat de basis is voor wat we nu Weespersluis noemen.

Aetsveldsepolder

Aan de andere kant van Weesp is de Aetsveldsepolder en daar wordt de discussie over meer woningen weer opgerakeld. Inderdaad, wéér want eigenlijk sinds Aetsveld is aangelegd (grofweg veertig jaar geleden) is er gepraat over meer woningen dan de huidige ongeveer elfhonderd.

Bouwfonds heeft wisselgeld tegoed

De discussie die ontstaat heeft een vreemde invalshoek. Bij de aanleg van Aquamarin in 1994 heeft ontwikkelaar Bouwfonds minder woningen mogen bouwen dan de bedoeling was en het kreeg de toezegging dat dit later ergens anders in Weesp zou worden gecompenseerd. Eerst liet Bouwfonds zijn oog vallen op de Groene Punt aan de Ossenmarkt, maar dat stuitte op te veel verzet. Daarna kwam Bouwfonds, dat nog steeds wisselgeld tegoed had, met het idee om tachtig tot honderd woningen te bouwen in de Aetsveldsepolder.
In 2011 is hier volop over gehakketakt met als resultaat dat de gemeenteraad besloot dat er definitief geen woningen in de Aetsveldsepolder meer gebouwd mogen worden. O ja, met Bouwfonds, dat tegenwoordig BPD heet, hoeft niemand medelijden te hebben, want dat ontwikkelt volop in Weespersluis.

Gemeentelijke herindeling

Ook in 2011 verschijnt er zowat elke maand in het WeesperNieuws wel een bericht over de gemeentelijke herindeling en het samengaan met Bussum, Naarden en Muiden. Wat we erover kunnen zeggen? Dat is dat er steeds minder draagvlak is voor een samengaan met deze drie gemeenten, vooral omdat Bussum Weesp als huwelijkspartner niet ziet zitten. De discussie houdt ook de drie jaar hierna nog aan, maar uiteindelijk wordt er een streep door gehaald.

Buslijn 49

Een andere discussie die de gemoederen bezighoudt, is het wegvallen van buslijn 49. Vooral inwoners van Aetsveld en werknemers van bedrijven op Bedrijventerrein Noord zijn de dupe, want de bus laat met ingang van het nieuwe dienstrooster beide links liggen.

En wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- De stedenband met Svitavy eindigt abrupt.
- Keytours start met excursies in Weesp met als doel dat Weesp een soort Volendam, Edam of de Zaanse Schans wordt.
- Op Industrieterrein Van Houten opent Pinokkio, het vijfde kinderdagverblijf in Weesp. Inmiddels is deze niet meer te vinden in Weesp.
- FC Weesp wordt een zogeheten HETT-club, hetgeen betekent dat FC Weesp na AFC, SV Diemen, DWV en DCG de vijfde voetbalvereniging is die samenwerkt met Ajax. Mooi idee, niets van terecht gekomen.
- Prijsknaller Action mag van de gemeente onderzoeken of het op Bedrijventerrein Noord een vestiging kan beginnen.
- De gemeente wil handbalvereniging WeHaVe en gymnastiekclub WVGV samen onderbrengen in één accommodatie en wel aan het einde van de Papelaan.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- Pieter Kors en Theo Voskuil zetten de schouders onder het Sluis-en-bruggenfeest dat anders verloren zou gaan.
- WeesperNieuws en kabelkrant Weesp zijn online op één plek te vinden.
- Cees Pfeiffer wordt de nieuwe voorzitter van de Historische Kring Weesp.
- Alle bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden monumenten.
- De Weesper Detaillisten Organisatie (WDO) komt met een plan voor een zogenaamd Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Bedoeling is dat iedere ondernemer in het centrum meebetaalt aan alle activiteiten. Deze BIZ haalt het uiteindelijk niet, maar is wel de opmaat naar de reclamebelasting die vorig jaar is ingevoerd.
- De gemeente zegt definitief ‘njet’ tegen de bouw van een handbalhal aan de s’-Gravelandseweg. Waarom dit onderwerp dan toch onder deze kop staat? Omdat WeHaVe-voorzitter Edwin Hoving zo volhardend is dat er nu concrete plannen zijn voor een sporthal met een eigen plek voor WeHaVe in Weespersluis.
- In mei wordt een grote restauratie van Molen De Vriendschap afgerond.
- Ook in mei wordt de gerenoveerde De Nieuwe Agtkant bij Fort Ossenmarkt geopend.
- Het heel lang verwachte ontwerp van Brede School Kors Breijer wordt gepresenteerd.
- Voor het eerst vindt de start van de WeesperNieuws triatlon plaats in de Kom.
- Er wordt gestart met de renovatie van de Sinningvelderflat.