De Media Mile, de interactieve route voor voornamelijk gezinnen vanaf het Stationsplein naar het Media Park, is politiek veelbesproken. In december 2018 kwam de Media Mile voorbij in het satirische televisieprogramma Kanniewaarzijn

Kern van de zaak was dat het een duur (de investering was 150.000 euro) en voor veel gebruikers een niet te volgen speeltje is. Nu de Media Mile-app is aangepakt, is het aantal gebruikers zienderogen meer geworden. SHM-directeur Jeroen Kreijkamp meldt in een evaluatie dat het aantal gebruikers de laatste maanden naar tweehonderd is gestegen. Wat PvdA Hilversum betreft, is het ophangen van een jubelverhaal echter totaal misplaatst.

Cijfers vallen tegen

Uit de evaluatie van de Media Mile komt een duidelijke verkeerde voorstelling van zaken. Dat het aantal gebruikers van tachtig - tussen augustus 2018 en augustus 2019 - naar tweehonderd per maand is gegaan, is mooi. Maar dat komt volgens de PvdA Hilversum bij lange na niet in de buurt van het vooraf bedachte aantal gebruikers. De cijfers vallen bar tegen ten opzichte van de belofte en de gedane investering. Uit de marketing prestatie indicatoren blijkt dat de doelstelling voor 2019 10.000 gebruikers was en voor volgend jaar is de verwachting dat dit aantal verdubbelt.

Eind 2018 was de Media Mile voer voor het tv-programma Kanniewaarzijn

"Het feit dat dit aantal bezoekers nog steeds slechts 15 procent bedraagt van de gestelde doelstellingen wordt niet genoemd in de evaluatie. Ook het feit dat de gemeente Hilversum tot nu toe in twee jaar tijd een kwart miljoen euro heeft uitgegeven aan de tot nu toe nog geen tweehonderd gebruikers vormt geen onderdeel van de evaluatie", stelt PvdA-fractievoorzitter Femke van Drooge scherp.

Soft launch 

Vorige week donderdag kwam de evaluatie van Jeroen Kreijkamp, directeur Hilversum Marketing, uit. Daarin stelde de voormalige D66-wethouder uit Utrecht dat het aantal gebruikers is gestegen. De resultaten vanaf oktober 2019 vallen positief op", aldus de directeur. "Zeker ook omdat er is gekozen voor een soft launch waarbij geen aparte campagne of media-aandacht is geweest voor de vernieuwde content." Zeker na de nieuwe start - er is een nieuwe applicatie en de vier mediazuilen in Hilversum waren buiten gebruik wegens vandalisme - is er een snelle groei waarneembaar. Wat bijdraagt aan dit succes is de papieren versie van de Media Mile, die er sinds kort is. Die is te verkrijgen bij de VVV en de publieksbalie van Beeld en Geluid.


De Media Mile is een interactieve route van het Stationsplein naar het Media Park. 

Weggegooid geld?

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de PvdA doorvraagt over de Media Mile. Na de uitzending van Kanniewaarzijn, vorig jaar december, waarin de interactieve wandelroute werd neergezet als weggegooid geld, stelde Van Drooge al vragen aan wethouder Wimar Jaeger. Behoorlijk geïrriteerd gaf hij toen antwoord tijdens de commissie Economie en Bestuur. In september stelden de sociaaldemocraten dat 12 euro per bezoeker veel geld is voor een wandeling naar het Media Park. De prijs ligt, gezien de gepresenteerde cijfers, tien keer hoger. "De gemeente heeft 125 euro per mogelijke wandelaar uitgegeven in de afgelopen twee jaar. We zeggen 'mogelijk', want de cijfers gaan alleen uit van gebruikers die een conversatie hebben. De cijfers van hoeveel mensen een wandeling hebben voltooid, worden niet gegeven", luidt de nadere verklaring van Van Drooge.

Schriftelijke vragen

Naast een kritisch reactie op Kreijkamps evaluatie heeft Van Drooge ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wil de PvdA weten hoe B en W aankijken tegen de cijfers en de gedane investeringen, of wethouder Jaeger tijdig heeft bijgestuurd, wat het college vindt van de jubelende toonzetting van de in de ogen van de sociaaldemocraten teleurstellende evaluatie en eist de fractie de cijfers per maand vanaf augustus 2018, zodat er goed gekeken kan worden naar een trendontwikkeling.