Eerst maar even de fusie, dan hebben we die vast gehad. Het nieuws is dat Hilversum Weesp helemaal ziet zitten, die liefde blijkt niet wederzijds en aan het einde van 2015 klopt Diemen op de deur. En ach, waarom ook niet, Weesp is immers al jaren aangeschoten wild.
Wat 'ons Weespers' verder vooral bezighoudt in 2015 zijn de Laurentiuskerk, de komst van een leuk VVV-bootje annex kantoortje en best wel vreemde discussies over een nieuw station.

Laurentiuskerk

Zal Cees van Vliet toen hij samen met Van Wijnen de Laurentiuskerk kocht, vermoed hebben dat daarna zowat iedereen iets zou willen zeggen over de invulling? Vast wel. Hoe dan ook, de leegstaande kerk blijkt een bron voor discussie. Dat komt trouwens niet in de laatste plaats door Van Wijnen zelf, want de bouwreus roept aan het begin van het jaar de bevolking nadrukkelijk op om met ideeën te komen voor invulling van het plan. Dat laten de Weespers zich geen twee keer zeggen en zij willen vooral appartementen aan de Herengracht, luidt de slotsom na een inspraakavond.

Twee schetsen

Van Wijnen en Van Vliet komen na de zomervakantie met twee ruwe schetsen op de proppen, waarbij de toren en de pastorie en ook een deel van het schip van de kerk behouden kunnen blijven. Als aan het einde van het jaar naast omwonenden onder aanvoering van voormalig politiechef Kees Sietsma ook de ‘erfgoedbewakers’ Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut zich ermee gaan bemoeien, trekt WeesperNieuws een conclusie: het kan nog wel eens heel lang duren voordat duidelijk is wat het gaat worden. Een lange juridische strijd wordt niet uitgesloten.
Een leuk bericht in de kantlijn van de discussie over de kerk is dat de gebroeders Vellenga van de Wispe Brouwerij laten weten graag ergens in Weesp een brouwerij te willen vestigen, niet wetende dat die droom in de kerk gaat uitkomen.

Drijvend VVV-kantoor

Een naam is er nog niet, maar André Wierper en Ronald Willemsen van de VVV hebben een leuk plan: een boot in de vorm van een huisje zoals we dat kennen van de Vuurlinie. Deze zou kunnen dienen als kantoor van de VVV, maar ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld presentaties.
Niet alleen een naam is er nog niet, maar ook het bootje zelf moet nog worden gebouwd. Wél wordt bekend dat de vaste ligplaats mogelijk aan de VVV-steiger aan de Hoogstraat zou zijn en daar zijn bewoners van de Hoogstraat en de Ossenmarkt niet blij mee. Er komt veel gekrakeel van. De Vuurlinie, want zo heet het bootje dat er uiteindelijk gewoon kwam, is nu één van de grootste succesnummers van Weesp Marketing.

Station

ProRail komt uit het niets met een plan om naast de huidige zes treinsporen nog twee sporen aan te leggen en oppert in één moeite door om dan ook maar het station te verplaatsen. Gek genoeg is Weesp geen partij in de discussie – ProRail en de regering zitten aan de knoppen - maar de gemeente komt wel met suggesties. Of eisen eigenlijk. Negen om precies te zijn. Een verhoogd station, een brede onderdoorgang voor fietsers en extra aandacht voor de bewoners aan de Sportparklaan zijn er drie. Tot en met nu staat een nieuw station nog steeds op het programma, maar dit dossier heeft niet bepaald de snelheid van een intercity.

Wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- Op 22 maart is er een grote schoonmaakactie op en rond de Vecht. Stichting Aquarius weet tientalen vrijwilligers op de been te brengen. Het was een eenmalige actie.

- In 2014 wordt aan de Pampuslaan Euro Kringloop geopend. Dit was een ruime kringloopwinkel. Inderdaad was, want de gemeente wil geen winkels op het bedrijventerrein waarna de winkel na het nodige gedoe de deuren sluit.

- Volksuniversiteit Weesp stopt omdat er nauwelijks nog iemand is die zich inschrijft voor een training of opleiding.

- Ondernemer Theo van Kan presenteert een plan voor een 30 hectare (dat zijn zestig voetbalvelden) groot zonnepark in de Nieuwe Keverdijkse Polder.

- Zowel het antiquariaat Lectori Salutem als Maxim sluiten, na vele jaren mede het straatbeeld te hebben bepaald in de Slijkstraat, voorgoed de deuren.

- Na elf jaar valt ook het doek voor de Weesper wielerronde: in 2015 is de laatste editie. De reden is dat organisator Jan de Wee terminaal ziek is en geen mensen weet te vinden die de wielerronde willen voortzetten. In 2016 en 2017 wordt er nog wel pogingen gedaan de ronde weer op de kalender te zetten, maar die mogen niet baten.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- Halverwege het jaar besluit de gemeenteraad geld uit te trekken voor het Gemeentemuseum. 

- In maart wordt het definitieve plan van de nieuwe Assoenat Moskee aan de Martinus Nijhoffstraat gepresenteerd.

- Het befaamde Pipi Langkoushuis wordt restaurant, zo wordt bekendgemaakt. Er gaat nog veel tijd overheen voor het zover is, maar zoals de kaarten nu liggen, wordt dit restaurant begin 2020 geopend.

- De eerste editie van ‘Weesp Gastvrij’ vindt zaterdag 27 juni plaats.

- Aan de Pampuslaan wordt een particuliere pop & rockschool geopend.

- Weesp Marketing, een nieuw platform met als doel Weesp leuker te maken, lanceert haar logo waarin op subtiele wijze de tekst ‘We love Weesp’ is verwerkt.

- Er komt nieuwe feestverlichting die we winterverlichting moeten noemen.

- Burgemeester Van Bochove geeft het startsein van de WhatsApp buurtpreventie. 

- Er wordt gestart met het fenomeen Weesperkei dat als doel heeft niet al te dure initiatieven die goed zijn voor de onderlinge verbondenheid in de gemeenschap financieel te ondersteunen. 

En dan nog dit:

- Café Amstelstroom aan de Nieuwstad sluit voorgoed. Uitbaters Renée en Yvonne de Veer balen als een stekker, maar de huisbaas wil een nieuwe huurder.

- Kinderboekhandel De Kleine Prins wil van de Slijkstraat naar de Nieuwstad verhuizen om daar, in een pand iets verderop dan waar de BoekenArk zat, het gat dat deze boekhandel heeft achtergelaten op te vullen. Nathalie Scheffer start een crowdfunding. Die pakt goed uit, waarna de boekenwinkel wordt geopend. Die is inmiddels ook weer gesloten.

- Carnavalsvereniging de Weesper Moppen wordt opgeheven wegens gebrek aan leden. Onlangs is een doorstart gemaakt.

- Het college van B&W besluit dat winkels op zondag langer open mogen. Dit gebeurt op verzoek van de supermarkten en vooral zij maken er gebruik van.

- Ondernemers van Bedrijventerrein Noord lopen te hoop tegen het feit dat als gevolg van de aanleg van Weespersluis (die naam bestaat dan nog niet, maar dat terzijde) er tijdenlang elke dag dertig zandauto’s tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, waar een zanddepot komt, en de Bloemendalerpolder.