De kruising Papelaan Plataanlaan staat al sinds 2016 op 1 in het overzicht van meest onveilige kruisingen in Weesp, een lijst die door GroenLinks is opgesteld aan de hand van een meldpunt waar meer dan honderd Weespers op reageerden. Fietsers, voetgangers, druk doorgaand autoverkeer, een zebrapad, lastige verkeersdrempels, een onoverzichtelijke bocht en vakken waar in- en uitgeparkeerd wordt. Hoe krijg je het allemaal bij elkaar? 

Geen steek verder

Verkeerswethouder Léon de Lange (D66) werpt zich het komend jaar liever op een andere vraag: hoe krijgen we het hier veiliger? De gemeente probeert hier al langer iets te verbeteren, maar is na drie jaar nog geen steek verder. 

Dat houdt verband met de situatie honderd meter verderop. Daar ligt de T-splitsing van Plataanlaan, Casparuslaan en Amstellandlaan. Gereguleerd met verkeerslichten weliswaar, maar genoteerd als nummer 2 op de lijst van de onveiligste kruisingen. Ook hier wil de gemeenteraad dolgraag iets aan doen. Op deze plek is een rotonde voorzien, waarvoor al langere tijd voorbereidingen worden getroffen. 


De splitsing waar nog steeds een rotonde moet komen.

Kortom: de Plataanlaan is slechts honderd stappen lang en levert de nummers 1 én 2 van de meest onveilige verkeerssituaties op. Er iets aan doen is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Vier punten

Ten eerste zullen de reconstructies aan beide uiteinden van de Plataanlaan in relatie met elkaar moeten staan. Ten tweede ligt de Plataanlaan in een van de belangrijkste ontsluitingsroutes, wat betekent dat je verkeersremmende maatregelen kunt vergeten. Een derde punt is dat er een nieuwe weg van en naar de A1 komt, ter vervanging van de Korte Muiderweg. Die ontsluitingsroute loopt via de andere kant van de Bloemendalerpolder en sluit aan op de Hogeweijselaan. Dat heeft weer tot gevolg dat het veel van het doorgaande verkeer straks een andere route zal gaan rijden. Dat brengt ons bij punt vier: reconstructies van een kruisingen zijn peperduur. Is het daarom niet verstandiger even te wachten op die nieuwe verkeerscirculatie? 

Dat het lastig is, weerhoudt De Lange er niet van de zaak in 2020 voortvarend aan te pakken. De hele kwestie duurt hem toch al te lang, zo steekt hij in onze podcast De Collegekamer niet onder stoelen of banken. "Het belangrijkste is de verkeersveiligheid. Wat mij betreft heeft de oversteek bij de Papelaan nog meer prioriteit dan de rotonde bij de Casparuslaan."
Een eerder ontwerp voor de rotonde, de rode lijnen zijn fietspaden.

Treurnis

Voor die rotonde zijn al ontwerpen gemaakt en zelfs de centen (1,3 miljoen euro) zijn al gereserveerd. In 2019 zou de aanleg van start gaan, zo was de planning. Wie langs het winkelcentrum Hogeweij loopt, ziet dat er nog geen straatsteen van zijn plek is gehaald. De aanleg is namelijk vertraagd doordat het proces bestuurlijk hopeloos in de knoop is komen te zitten. Het leidde in maart van dit jaar tot een (verworpen) motie van treurnis tegen de twee betrokken wethouders: De Lange en zijn WSP-collega Astrid Heijstee. 

In plaats van de rotonde aan te leggen, heeft de gemeente de afgelopen zeven maanden benut om de wirwar aan afspraken rond de rotonde helder te krijgen. In de podcast van deze week legt De Lange uit dat dat hooguit ten dele is gelukt. "Er wordt al 25 jaar over die rotonde gesproken, overal zijn afspraken gemaakt, telkens is de rotonde gekoppeld aan andere projecten en daardoor zijn al die verschillende afspraken volledig in de mist opgegaan", zo legt hij uit. 

'Laten we er een strik omheen doen en opnieuw beginnen'

Het napluiswerk is vorige maand aan de gemeenteraad gepresenteerd, met daarbij de conclusie dat de kluwen niet meer te ontwarren is. B en W doen daarom het voorstel om alles te vergeten en opnieuw te beginnen. De Lange: "Laten we er een strik omheen doen en opnieuw beginnen. Want we moeten naar een verkeersveilige situatie voor onze inwoners."

"Ik wil in 2020 concreet antwoord op de vraag: wat gaan we daar doen en wanneer gaan we dat doen? Want er moet daar echt een oplossing gaan komen. Met name op de Papelaan, daar zijn dagelijks onveilige situaties."


Ongeval op de kruising Plataanlaan Papelaan in november 2016

Uitwerken

Het vel is overigens niet helemaal leeg. Een rotonde bij de Casparuslaan blijft een uitgangspunt. Hoe precies, dat gaat opnieuw uitgewerkt worden. Als gevolg van de ambtelijke fusie kan Weesp daarbij bouwen op de verkeersdeskundigen van Amsterdam. 

De Lange: "Verkeersveiligheid is het allerbelangrijkste. Het stoort mij dat het bestuurlijk zoveel tijd kost. Natuurlijk is dat ook hartstikke belangrijk, maar daar hebben onze inwoners weinig aan. Het gaat mij om de verkeersveiligheid."

Beluister hier de podcast: Rotonde? Strik eromheen en opnieuw beginnen'