De ‘As met Allure.’ Grote kans dat veel Weespers dit niets zegt, maar in 2018 was de ‘As met allure’toch echt één van de hoofdthema’s in Weesp. Net als de herinrichting van het Stationsplein en de start van de nieuwe fundering onder het ‘Rode Dorp’ veel Weespers bezighield. En dan was er ook nog de start van WeesperNieuws Extra in oktober. Dus 2018 kunnen we met recht het jaar van de vernieuwingen noemen.

‘As met Allure’

Onder andere bewoners en afgevaardigden van de gemeente openen begin december de ‘As met Allure'. Dit is sindsdien de nieuwe entree van Weesp over de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg. Of ook wel ' De rode loper' van Weesp genoemd.
Geen enkele politieke partij had het er in de aanloop naar de verkiezingen over gehad en veel Weespers hebben er nooit erg in gehad dat de Van Houtenlaan-Groeneweg best wel wat mooier mocht dus ja, eigenlijk viel de ‘As met Allure’ best wel uit de lucht.

Maanden

Hoe dan ook duren de werkzaamheden maanden, waarbij met name het kruispunt met de Achtergracht veel hoofdbrekens oplevert. Verkeerstechnisch zijn er ook de nodige aanpassingen gedaan, want je mag maximaal 30 km/uur rijden, de weg is smaller, er zijn geen fietsstroken, er zijn drempels en alle kruisingen zijn gelijkwaardig (rechts heeft voorrang). In december werd de vernieuwde hoofdader van de gemeente dan toch echt in gebruik genomen. Of het inderdaad een weg met allure is? Dat laten we geheel aan u.

Stationsplein

Over het Stationsplein in Weesp werd wel gezegd dat dit het enige stationsplein in Nederland was waar de route naar het levendige centrum niet logisch is. Of nog erger, hlemaal niet te vinden is. Daar is verandering in gekomen met een herinrichting die eigenlijk ook uit het niets kwam. Maar blij zijn we er wel mee, want het plein ligt er keurig bij, en nu met logische looprichtingen met een nieuwe voetgangersoversteekplaats op de Herensingel.

Rode Dorp

Het ‘Rode Dorp’ wordt het buurtje genoemd rond de Talmastraat. Uit onderzoek veel eerder bleek dat de fundering onder dewoningen vervangen moest worden en dat had veel voeten in de aarde want bewoners moesten drie maanden lang hun woning verlaten. Eind 2018 werden de eerste woningenmet een nieuwe fundering opgeleverd en vorige week kregen de laatste bewoners hun sleutels terug. Ymere maakte van de gelegenheid gebruik om de woningen die zij bezit meteen ook op te knappen.

WeesperNieuws Extra

In oktober meldt WeesperNieuws groot nieuws over zichzelf. Als eerste huis-aan-huiskrant besluit het weekblad om in vervolg alle mooie en achtergrondartikelen alleen aan abonnees aan te bieden en de krant alleen nog te gebruiken voor het broodnodige nieuws, de agenda en dergelijke. Het doet vel stof opwaaien, maar na iets meer dan een jaar, kunnen we erover zeggen dat veel Weespers begrijpen dat lokale journalistieke niet (meer) gratis kan worden weggegeven. 

Wat er nog meer gebeurde:

Onder het kopje ‘Nooit meer wat van gehoord’:

- De Weesper Boekhandel aan de Nieuwstad sluit de poorten. Nathalie Scheffer laat weten dat het niet is gelukt om de boekhandel overeind te houden.

- De gemeente wil een al dan niet tijdelijke zendmast aan de Leeuwenveldseweg, maar omwonenden zijn bang last te zullen hebben van de straling. De gemeenteraad besluit naar aanleiding van een petitie dat in elk geval de inspraak van bewoners beter geregeld had moeten worden.

- Er duiken plannen op voor een 50+-woongroep bij Oversingel.

- Weesp sluit zich aan bij Operatie Steenbreek en de statiegeldalliantie. De eerste heeft tot doel om bewoners te bewegen meer groen in hun tuin aan te leggen, de tweede gaat erover dat er meer drankjes in statiegeldflesjes wordt aangeboden.

Onder het kopje ‘Dit heeft toekomst’:

- Op 26 maart besluit de gemeenteraad een ambtelijke fusie aan te gaan met Amsterdam, als voorloper van een bestuurlijke fusie later.

- In januari start de wederopbouw van de torenspits die in de as is gelegd, Dat gebeurt op de grond. Het absolute hoogtepunt is de dag dat de torenspits weer bovenop de toren wordt gehesen. Dat gebeurt op 8 november exact twee jaar na de brand.

- De gemeente inventariseert wat Weespers vinden van het voornemen om meer terrassen in het centrum toe te staan. De meningen zijn verdeeld. Centrumbewoners vinden het maar niks, maar iedereen die er niet dagelijks mee wordt geconfronteerd vindt het prima. In 2019 leidde dit tot nieuw terrassenbeleid.

- Het juridisch steekspel over de Laurentiuskerk houdt de eerste maanden aan, waardoor de herbouw maanden stil ligt. Uiteindelijk komen de kijvende partijen eruit.

- International Wellness Resorts neemt de sauna en het zwembad aan de Basisweg over en stuwt het op in de vaart der volkeren onder de naam SpaWeesp. Dat staat onder saunabezoekers bekend als één van de betere sauna’s in Nederland.

- Ymere presenteert de plannen voor drie appartementengebouwen op de plek van de Kostverlorenflat. Bewoners vinden het een onzalig plan en strijden er tot op de dag van vandaag tegen.

- In mei start de volgende uitbreiding van het Vechtstede College.

- Ook in mei wordt de Golfbaan heropend.

En dan nog dit:

- Er komen plannen op tafel voor Gezondheidscentrum Weesp, een ‘ filiaal’ van Tergooi. 

- Voor een klein crematorium bij begraafplaats Landscroon is geen politiek draagvlak.

- Politiebureau Hoogstraat zal dicht gaan om plaats te maken voor een nieuw politiesteunpunt. Daar zit sindsdien weinig schot in.

- Er start een pilot met bootjes in de Oudegracht. De Historische Kring Weesp vindt het een onzalig plan.

- Op de Provincialeweg komen twee nieuwe rotondes bij de Utrechtseweg en de ’s-Gravelandseweg.

- Op 20 mei brandt Restaurant Uit&Meer tot de grond toe af. Het duurt ongeveer een jaar voordat er een nieuw paviljoen is.

- Burgemeester Van Bochove legt uit dat een algeheel vuurwerkverbod in Weesp er niet in zit omdat dit wettelijk onmogelijk is. Er komt wel een vuurwerkvrije zone in het centrum.

- Aan het einde van de Paelaan komen een paar nieuwe openbare sportveldjes, waaronder twee volleybalvelden en een kunststof voetbalveld.

- De eerste variant van Weesperwerf wordt getoond. Dit is een idee voor de bouw van ene groot aantal woningen aan de Nijverheidslaan. De meeste ondernemers zien dit niet zitten.

- Kinderboekenhandel PeZZi PaZZi opent in de Slijkstraat.

- De Stichting Bewonersbelangen Weesp ziet het levenlicht. Doel is om de belangen van burgers te behartigen.

- Tennisvereniging Weesp wordt de eerste dementievriendelijke sportclub in de regio.