Tijdens het wekelijkse spreekuur werd voor taalvragers een passende oplossing gezocht, zoals een cursus, een training of een taalmaatje. De gemeente Weesp kiest ervoor om het geld voor laaggeletterdheid en volwasseneneducatie dit jaar anders in te zetten. Coördinator Norbert van Halderen vindt het onbegrijpelijk dat Weesp geen geld meer over heeft voor het Digi&Taalhuis. Hij maakt zich z..

Al in april 2019 was het geld voor het Digi&Taalhuis in de Gooi en Vechtstreek op. Een maandenlange discussie met de gemeenten in de regio volgde om ze ervan te overtuigen het werk te blijven ondersteunen. Alle gemeenten besloten dat ook te doen, behalve Weesp, zo werd begin december duidelijk. Er zat niets anders op dan met het spreekuur te stoppen.