Tijdens het wekelijkse spreekuur werd voor taalvragers een passende oplossing gezocht, zoals een cursus, een training of een taalmaatje. De gemeente Weesp kiest ervoor om het geld voor laaggeletterdheid en volwasseneneducatie dit jaar anders in te zetten. Coördinator Norbert van Halderen vindt het onbegrijpelijk dat Weesp geen geld meer over heeft voor het Digi&Taalhuis. Hij maakt zich z...