In het Sint Bernardusgesticht was het 15 september 1939 een komen en gaan van bezoekers voor mejuffrouw J.A. de Smit-Rog. 'Opoe Smit' vierde haar 104e verjaardag en was daarmee destijds de oudste Nederlander. Onder meer burgemeester Dotinga, muziekvereniging Jubal, een bataljon militairen en een legertje journalisten kwamen haar feliciteren. 

De geschiedenis van Weesp is een schatkist vol bijzondere verhalen. Zo nu en dan pakken we er een juweeltje uit en poetsen 'm op. Een abonnee die deze verhalen graag leest, stapte vorige week de redactie binnen met een krant in zijn handen die zowat van ouderdom uit elkaar viel. Op pagina 3 stond een mooi artikel over de oudste inwoner van Nederland, een Weespse, zo tipte hij. Het bleek een ...