Dat is de uitspraak van het Hooggerechtshof in Leeuwarden, nadat Thuiszorgorganisatie Gooi en Gooi en Vechtstreek (TGVS) in hoger beroep was gegaan. Afgelopen zomer nog vond de rechtbank Midden-Nederland namelijk dat die tarieven wel, zoals de Regio verwoordt, 'zorgvuldig tot stand waren gekomen'.

Wat is er aan de hand? De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij meende dat de twee jaar geleden vastgestelde tarieven, die de gemeenten betalen, niet reëel waren en daarmee onrechtmatig. Directeur Esther Hoekzema van TGVS meldde ...