Dat is de uitspraak van het Hooggerechtshof in Leeuwarden, nadat Thuiszorgorganisatie Gooi en Gooi en Vechtstreek (TGVS) in hoger beroep was gegaan. Afgelopen zomer nog vond de rechtbank Midden-Nederland namelijk dat die tarieven wel, zoals de Regio verwoordt, 'zorgvuldig tot stand waren gekomen'.

Wat is er aan de hand? De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij meende dat de twee jaar geleden vastgestelde tarieven, die de gemeenten betalen, niet reëel waren en daarmee onrechtmatig. Directeur Esther Hoekzema van TGVS meldde vorig jaar dat de kosten (door externe factoren, waaronder wijzigingen in de CAO) flink waren gestegen. Daarom moesten die tarieven met ruim 11 procent omhoog, was haar mening. 

Boven landelijk gemiddelde

De Gooise gemeenten, als Regio opdrachtgever aan de verschillende thuiszorgclubs, vonden niet dat zij voor die kostenstijging moesten opdraaien. Daarbij wordt benadrukt dat de tarieven voor iedere aanbieder hetzelfde zijn en boven het landelijk gemiddelde liggen. "Ons meest gebruikte tarief voor huishoudelijke hulp bedraagt momenteel 26,40 euro per uur."

Hooggerechtshof vernietigt uitspraak en eist aanvullend onderzoek

De rechtbank Midden-Nederland gaf de Regio vorig jaar dus gelijk. TGVS en en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, stapten daarom naar het Hooggerechtshof. Die vernietigt nu de eerdere uitspraak en stelt dat de de gemeenten 'geen reële prijzen hebben vastgesteld en daarmee onrechtmatig jegens de thuiszorgorganisatie hebben gehandeld'. Daarom moet er aanvullend onderzoek (dooreen onafhankelijk registeraccountant) komen.

Het Hooggerechtshof gaat dus niet mee in de eis TGVS om de verhoging van de tarieven met 11,3 procent met terugwerkende kracht alsnog te betalen. Wel moeten de regiogemeenten aan TGVS de kosten van zowel het hoger beroep als het kort geding vergoeden.

Van groot landelijk belang

Hoewel er dus nog niets beslist is, reageren de Gooise 'thuiszorgwethouders' heel wat minder enthousiast op de uitspraak dan dat Acriz op de eigen website doet. "De uitspraak is hiermee van groot landelijk belang en biedt ActiZ-leden een stevig handvat voor tariefbesprekingen met gemeenten", is daarop te lezen.

De Regio kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. "Ons uitgangspunt is al jaren om maatschappelijk aanvaardbare tarieven te betalen en is dat nog steeds", aldus de Regio. Binnenkort vindt er een 'breed overleg' plaats tussen de Regio en de aanbieders van huishoudelijke hulp over de toekomst van de huishoudelijke hulp in de regio. Belangrijk gespreksonderwerp is hoe de huishoudelijk hulp op een goede manier geregeld kan worden in tijden dat de vraag naar huishoudelijke hulp toeneemt en het personeelstekort juist afneemt.