Of de leden van de commissie SOB vanavond van verontruste buurtbewoners veel nieuwe inzichten krijgen aangereikt over het plan De Weesperschool is de vraag. Veel, zo niet alles, is al gezegd. Maar feit is dat buurtbewoners weer zullen inspreken want ze vinden dit plan maar niets. Of, althans, in elk geval zijn ze tegen de omvang van het huidige bouwplan. Dat er gebouwd gaat worden op het terrein van de voormalige Jan Woudsmaschool is al vanaf het begin zeker en dat is ook niet het probleem. Het is de schaal die in het verkeerde keelgat is geschoten bij het speciaal hiervoor opgerichte Comité Behoud Leefbaar Hogewey. De omvang leidt er namelijk toe dat er wel heel veel groen moet worden opgeofferd.

88 woningen

Even het geheugen opfrissen. De buurtbewoners voelen zich door projectontwikkelaar BPD, maar eigenlijk veel meer door wethouder John Vos, overvallen door de voorgenomen bouw van 88 woningen op het terrein van de school én op een aanzienlijk deel van een aangrenzende groenstrook aan de Sinnigvelderstraat. De coalitiepartijen maken er mooie sier mee dat ze hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar betaalbare jongerenwoningen, want van de 88 woningen, verdeeld over twee blokken van elk veertig appartementen en acht eengezinswoningen aan de Waarschapsstraat, zijn er 66 voor jongeren onder de 23 jaar.

Prioriteit

In het coalitieakkoord staat dat de bouw van jongerenwoningen prioriteit heeft, dus in elk geval is op dit vlak de missie geslaagd. En tegen die jongerenwoningen hebben de buurtbewoners ook geen problemen. Waar ze problemen mee hebben, is dat er nauwelijks groen overblijft in deze toch al dicht bebouwde buurt. Ze hebben berekend dat dit de meest dichtbevolkte vierkante kilometer in Weesp wordt.

'Alle pijnpunten komen vanavond weer voorbij'

Andere gedachten

Afgelopen najaar probeerden vier buurtbewoners de raadsleden op andere gedachten te brengen. Zij spraken in tijdens een commissievergadering en het waren stuk voor stuk gloedvolle betogen. Vanavond wordt dit door een aantal van hen nog eens dunnetjes over gedaan en komen alle pijnpunten weer voorbij. Te veel mensen op een kluitje, te weinig groen dat overblijft en een toekomstig chronisch gebrek aan parkeerruimte voor met name bewoners van de Waarschapsstraat. Die parkeren namelijk nu nog hun auto op de plek waar de eengezinswoningen moeten komen.

Luisteren

Maar het gaat niet meer om alleen de argumenten. Het inspreken is ook bedoeld om te laten weten dat het verzet nog niet is gestaakt, zeker niet. Het comité is onder meer actief op Facebook en Twitter en waar mogelijk zal het z’n stem laten horen, zoals vanavond. Roland Rakers van het comité laat weten dat door te blijven inspreken, de bewoners hopen dat de raadsleden eindelijk eens willen luisteren. Want dat gebeurt niet. “Tijdens een vorige vergadering van de commissie werden er wat vragen gesteld die vervolgens door wethouder Vos (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting-red.) weer met een grapje werden afgedaan. Maar dit is helemaal niet grappig.”

Brief

In december ging er namens het comité een brief uit naar alle raadsleden waarin nogmaals de zorgen werden geuit en waarin andermaal alle argumenten op een rij werden gezet. “Die brief is naar alle raadsleden gestuurd en er is er maar één die de moeite heeft genomen te reageren. Dat is toch intens droevig. Maar we zijn er nog steeds en zullen alles aangrijpen om dit plan tegen te houden. Of ik hoop heb dat er vanavond wel wordt gereageerd. Hoop heb ik altijd.” Slechts één raadslid heeft gereageerd. Dat is toch intens droevig'

Om de hoek

Om de hoek, op de plek waar de Kostverlorenflat stond, is het beeld eigenlijk niet anders. De flat is jaren geleden alweer gesloopt en Ymere heeft een nieuwe schets gepresenteerd met twee woongebouwen met elk vijf verdiepingen en op het winkelcentrum een derde appartementencomplex van vijf verdiepingen. De bewoners hier zijn geschrokken van de hoogte van de gebouwen en ze hopen er bij alle drie de gebouwen minimaal een verdieping af te halen. Het wachten hier is op de volgende zet van Ymere die de woningen wil gaan bouwen, zo laat een bewoner desgevraagd weten.