Mooie ambities, maar ook om ons heen wordt nagedacht over, gestreden voor of juist geprotesteerd tegen plannen voor de opwekking van duurzame energie. Windturbines bijvoorbeeld.

Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met de helft verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken, moet dan 35 Terrawatt (TWh) energie per jaar opgewekt worden uit duurzame bronnen als zon en wind. "En dat is heel erg veel", geeft verantwoordelijk wethouder Maarten Miner aan. Een opgave waaraan iede...