Vroeger was vestingstad Weesp omringd door de gemeente Weesperkarspel, dat destijds wat betreft oppervlakte een van de grootste gemeenten in Nederland was. De gemeente grensde natuurlijk aan Weesp en verder aan de gemeenten Diemen, Muiden, Naarden, Hilversum, Ankeveen, 's-Graveland, Nigtevecht, Abcoude en Ouder-Amstel. Hierdoor behoorden ook Driemond, Noord- en Oost-Duivendrecht en de Bijlmermeerpolder tot Weesperkarspel.

Groeistuipen

Toen Amsterdam eind jaren vijftig groeistuipen kreeg, werd de oplossing onder andere aan de zuidoostkant van de stad gevonden, in Weesperkarspel dus. Dat gaf veel beroering, er is eindeloos over vergaderd en er kwamen ook toen allerlei fusieopties voorbij (met onder andere de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel), maar dat werd het allemaal niet. De Tweede Kamer besloot op 27 oktober 1964 na een debat dat langer dan 10 uur duurde (dit staat bekend als de Bijlmerkwestie) dat het gebied zou worden geannexeerd door Amsterdam. Dit was de opmaat naar opheffing van Weesperkarspel die op 1 augustus 1966 een feit werd. 

Van Weesperkarspel is het voormalige gemeentehuis aan de Hoogstraat er nog

Midas Dekkers

Van Weesperkarspel is niet veel meer terug te vinden, maar wat er nog over is, is imposant én staat nota bene midden in Weesp. Dat is het voormalige gemeentehuis dat we nu kennen als de statige woning van Midas Dekkers op de hoek van de Hoogstraat en de Kerkstraat.
Amsterdam kreeg in 1966 ook Driemond ‘erbij,’ als meest zuidoostelijke uitloper van de stad, en met de fusie van Weesp met Amsterdam is dit gegeven opeens pikant. Want ligt het niet voor de hand om Driemond bij Weesp in te delen? De gemeentebesturen van Weesp en Amsterdam vinden dit in elk geval wel. In het zogeheten Bestuurlijk akkoord waarin alle fusie-afspraken tussen beide steden zijn vastgelegd staat namelijk klip en klaar dat wordt onderzocht of Driemond kan aanhaken bij 'stadsgebied Weesp'.

Opgepakt

Deze strofe prikkelt de Dorpsraad Driemond. Of veel sterker nog: het is direct opgepakt. Binnen de dorpsraad is er namelijk meteen een Werkgroep Weesp-Driemond opgericht die ‘gaat zoeken naar aansluitingen met het integratieteam van Weesp’ en met het ‘Voorbereiden van toetsen van draagvlak en inzichten bij de inwoners van Driemond.’

Geen kwaad woord

Op dit moment valt Driemond onder het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en daar is op zich niets mis mee. “We hebben veel aan het stadsdeel te danken, dus vooral geen kwaad woord daarover”, haasten Olaf Bánki, secretaris van Dorpsraad Driemond, en Wim Glansbeek, actief lid van de werkgroep, zich te zeggen. Maar ja, Driemond bij Weesp, daar valt wel heel veel voor te zeggen, geven beiden grif toe. Bánki legt uit waarom zoal. 

'De meeste Driemonders hebben een band met Weesp'

“Om te beginnen vanwege de geschiedenis, maar vergeet vooral ook niet dat de meeste Driemonders een natuurlijke band hebben met Weesp. Hun huisarts zit daar, ze halen er hun medicijnen, doen er boodschappen, kinderen gaan er naar school en veel Driemonders sporten aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat geldt zeker in het laatste geval vaak ook ook andersom. Dus ja, dat we bij Amsterdam-Zuidoost zitten is goed geregeld en de onderlinge contacten zijn prima, maar gevoelsmatig hoort Driemond meer bij Weesp.”

Ook dichterbij

En het is zeker niet alleen gevoel: Weesp ligt gewoon ook dichterbij. Glansbeek: “Ook de fysieke afstand tot Weesp is kleiner. Alle gemeentelijke zaken worden nu afgehandeld op het stadsdeelkantoor in Zuidoost dat op een afstand van ongeveer 10 kilometer ligt, terwijl het stadskantoor van Weesp 3 kilometer verderop ligt. Dat scheelt behoorlijk.” Bánki vult aan: “De Amsterdamse wethouder Groot-Wassink heeft in de media gezegd dat nabijheid van het bestuur heel belangrijk is. Die uitspraak was voor ons de trigger om serieus na te denken of we het bestuur daadwerkelijk dichterbij kunnen halen.”

'Gevoelsmatig hoort Driemond meer bij Weesp dan bij Amsterdam-Zuidoost'

Positief

De wil is er dus bij de stadsbesturen van Weesp en Amsterdam en ook Dorpsraad Driemond staat er positief tegenover. Maar om dan te denken ‘Dat is kat in het bakkie’ is wel heel voorbarig. Er moeten nog wel een aantal belangrijke zaken worden ‘afgetikt.’ Dorpsraad Driemond wil bijvoorbeeld weten hoe de inwoners erover denken en daarom gaat de Dorpsraad de komende tijd met de bewoners en de sport- en andere verenigingen in gesprek. En ook moet worden nagedacht over een aantal andere zaken. Hoe blijven bijvoorbeeld bestaande algemene voorzieningen, zoals scholen en de vrijwillige brandweer, behouden voor Driemond en hoe kunnen voorzieningen, zoals opbouwwerk voor ouderen en jongeren, verbeterd worden? En wat gebeurt er met Dorpsraad Driemond zelf? Er liggen op het bordje van de werkgroep in elk geval vragen genoeg die om een antwoord smeken.

Kansen

Je zou dit soort kwesties zelfs bedreigingen kunnen noemen, maar zo zitten Glansbeek en Bánki er niet in. Zij zien vooral kansen. Neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Driemond is momenteel bereikbaar met buslijn 49 die tussen de stations Bijlmer ArenA en Weesp pendelt. Maar ’s avonds en in het weekend rijdt deze bus niet en is Driemond  onbereikbaar met het ov. In 2024 wordt een nieuwe zogeheten concessie voor het openbaar vervoer afgesloten en in het Programma van eisen dat de gemeente Amsterdam gaat opstellen kan meteen mooi uitbreiding van deze lijn worden meegenomen, vinden beide Driemonders. En er is de gedachte dat Weesp via de Provincialeweg en daarmee automatisch ook Driemond een nachtelijke ov-verbinding krijgt. In het Bestuurlijk akkoord staat in elk geval dat deze wens wordt meegenomen.

Gehandhaafd

Er zijn ook andere ideeën. Bánki: “Misschien kan er, wanneer we onder Weesp vallen, ook beter door de politie worden gehandhaafd. En de laatste tijd zijn er klachten over het groenonderhoud en ook dat is wellicht beter te regelen door Driemond bij Weesp onder te brengen.”
Dus? Wat is de conclusie? “De werkgroep gaat de komende tijd uitzoeken of Driemond er inderdaad op vooruit gaat, welke mogelijkheden er zijn en of de Driemonders dit willen. Maar Driemond bij Weesp is op voorhand om veel redenen logischer en voelt beter dan bij Zuidoost”, zegt Glansbeek.