Wat voor stad zijn we, wat voor stad willen we worden en hoe gaan we dat doen. Dat komt allemaal in de omgevingsvisie voor Weesp te staan. En iedereen mag daarover meepraten.

Structuurvisie

De omgevingsvisie is vergelijkbaar met wat we nu nog de structuurvisie noemen. De huidige visie is zo ongeveer in 2013 vastgesteld voor de jaren 2010-2030. "Die bestaat niet meer als straks de Omgevingswet is aangenomen, gepland op 1 januari 2021. Dan hebben we een omgevingsvisie nodig", legt wethouder John Vos (WSP) uit.