De jonge Weespers nemen die taak serieus. Zo waren ze deze maand al twee keer op het stadhuis. De eerste keer om de Klimaatbundel te overhandigen aan burgemeester Bas Jan van Bochove en wethouder Maarten Miner. De tweede keer om als vertegenwoordiger van de kernwaarde Duurzaamheid met B en W Weesp af te reizen naar Amsterdam voor de ondertekening van het bestuurlijk akkoord tussen W...

Jelle zit in groep 8 van de basisschool, Rosan zit in het derde jaar van het VWO. Dankzij hun ouders zijn ze al jaren Ranger van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In het ledenmagazine zagen ze een oproep voor de Kids Climate Conference, waarin kinderen werden gezocht om mee te denken over een betere en schonere wereld. Het gezin gaf zich op en werd geselecteerd. Inmiddels hebben Jelle en Rosan ...