In totaal werken er 4.600 werknemers in deze sectoren. Het aandeel van 60-plussers is in tien jaar tijd in de regio Gooi en Vechtstreek toegenomen van 3,9 procent tot 7,4 procent. De komende jaren zal de vergrijzing leiden tot een vervangingsvraag. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. "De vergrijzing draagt via de vervangingsvraag bij aan de spanning op de arbeidsmarkt."

Groei werkgelegenheid

Moeilijk vervulbare vacatures zijn er in de regio onder meer voor de functies: BI-specialisten, beleidsmedewerkers, onderwijzend personeel, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden en verpleegkundigen. Door de verwachte verdere groei van de werkgelegenheid in de sector Zorg & welzijn zullen werkgevers in die sector ook gedurende de komende periode voor de uitd...