De ondertekening van het bestuurlijk akkoord en van het herindelingsontwerp op 7 februari stond stijf van de symboliek. Zo was de plek waar de historische bijeenkomst plaatsvond, café-restaurant De Ysbreeker Amsterdam dat is vernoemd naar de ijsbreker die hier van 1702 tot 1860 voor de deur lag. Dit was niet zomaar een ijsbreker. Als het water tussen de Vecht en de Amstel was bevroren, zorgde het schip ervoor dat beide steden via het water verbonden bleven. En verbonden, dat zijn Weesp en Amsterdam nu ook. 

Weesperzijde

Dat De Ysbreeker ook nog aan de prachtige Weesperzijde is gesitueerd, is bonus. En dan waren er ook nog 18 Weespers bij die de 14 kernwaarden van Weesp – noem ze gerust de kroonjuwelen – vertegenwoordigden. Dus ja, het werd een mooie middag toen de burgemeesters Bas Jan van Bochove van Weesp en Femke Halsema van Amsterdam en de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Léon de Lange de fusie met een handtekening beklonken.

Joviaal

Het was ook een gezellige, haast joviale setting. Wethouder De Lange, die samen met zijn Amsterdamse collega Groot Wassink het leeuwendeel van het werk dat aan de ondertekening vooraf ging verzette, kan zich hier wel in vinden. “We kennen elkaar al enige tijd maar als je de foto’s ziet, zie je ook dat het een echt tekenmoment was. Er is niet voor de bühne ondertekend.”
Met het bestuurlijk akkoord is de fusie ‘dicht getimmerd’, maar dat wil niet zeggen dat er geen hobbels meer te verwachten zijn. “Je kunt altijd tegen iets aanlopen wat we nu niet hebben bedacht met elkaar, maar de uitgangspunten zijn nu helder en daar houden we ons aan vast.”

'De uitgangspunten zijn nu helder, daar houden we ons aan vast'

Volgende fase

Voor de Lange is het werk nu niet gedaan. ‘Wethouder Groot Wassink noemde dit bij de behandeling van het bestuurlijk akkoord in de gemeenteraad van Amsterdam ‘het einde van een begin’. Nu gaan we de volgende fase in. Dat is de fase waarin we gaan toewerken naar 2022.”

Zienswijze

De komende periode kan iedereen een zogeheten zienswijze indienen op het herindelingsontwerp (niet op het bestuurlijk akkoord, dat ligt vast). Dat kan schriftelijk, maar zelfs mondeling. Op woensdag 4 maart wordt er namelijk in de City of Wesopa een informatieavond gehouden waar wordt uitgelegd welke afspraken Weesp en Amsterdam nu eigenlijk hebben gemaakt over de fusie. Hier kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingevuld, maar dat kan ook schriftelijk. Het herindelingsontwerp ligt ter inzage op onder andere het stadskantoor in Weesp en het stadhuis in Amsterdam.