Nog twee jaar, maximaal, is Bas Jan van Bochove burgemeester van Weesp. "Want als de bestuurlijke fusie een feit is, verdwijnt de burgemeester." Voor het zover is, is er nog veel werk aan de winkel. De bestuurlijke fusie moet afgerond worden én het werk van Weesp als zelfstandige gemeente gaat ook gewoon door.

Bestuursakkoord

Gaat het toch weer even over Amsterdam in De Collegekamer. "Nou, weer even. Ik heb in de laatste maanden nog nog nooit zoveel over Amsterdam gesproken als nu", reageert Van Bochove. "We zijn op een heleboel manieren bezig om ons voor te bereiden op de uiteindelijke fusie met Amsterdam. In het bestuursakkoord tussen de colleges van Weesp en Amsterdam is een aantal afspraken vastgelegd. Wat staat daar nou allemaal in, wat betekent het en wat moet er nog precies gebeuren, dat zijn zaken die woensdag 4 maart tijdens een informatieavond in de City of Wesopa aan de orde komen. Misschien hebben mensen ook nog ideeën, die kunnen ze dan uiten."

Zienswijzen

Voor alle duidelijkheid: ideeën - of zienswijzen - over het bestuursakkoord zelf kunnen dat niet zijn, dat ligt vast. "Er kunnen wel ideeën ingeleverd worden die met de uitwerking van de afspraken in het akkoord te maken hebben, over het tweede belangrijke document dat de beide gemeenteraden hebben vastgesteld: het herindelingsontwerp." 

Tot 3 april kan iedereen reageren op het herindelings-ontwerp

Aan zet zijn nu de inwoners van Weesp en Amsterdam en andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden waar we in zitten zoals de regio Gooi en Vecht. Zij kunnen tot 3 april zienswijzen indienen over het herindelingsontwerp.

Dat leidt tot een nieuw stuk, het herindelingsadvies en dat moet weer door beide gemeenteraden eensluidend worden vastgesteld. De bedoeling is dat dit eind mei gebeurt.

Via Haarlem naar Den Haag

Het herindelingsadvies gaat vervolgens vanuit Weesp en Amsterdam via Haarlem naar Den Haag. "Als de gemeenteraden positief beslissen, gaat dat stuk naar de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten, die geven daar een advies over. Met dat advies van het provinciaal bestuur gaat het herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die maakt van het advies een wetsvoorstel, en dat gaat eerst naar de Tweede en dan naar de Eerste kamer. Als die akkoord zijn, dan is het een feit", neemt Van Bochove de vervolgstappen door. 

Tweede Kamerlid

Van Bochove heeft het vorige herindelingsvoorstel waarin Weesp betrokken was van de 'andere kant' meegemaakt, als Tweede Kamerlid. Dat voorstel, Weesp met Muiden, Naarden en Bussum, haalde het uiteindelijk niet. Met zijn ervaring van toen blijkt hij vooruit en hij schat in dat het wel moet lukken in twee jaar. 

'Als de minister het advies op 1 juli heeft, kan het wetsvoorstel nog dit jaar worden ingediend'

"Als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het herindelingsdvies op 1 juli dit jaar heeft, dan denk ik dat het wetsvoorstel nog dit jaar zal kunnen worden ingediend. Het bijzondere is dat dit voorstel aan de orde komt in een jaar van verkiezingen. Dat betekent dat er ruimte gezocht zal moeten worden om het in de Tweede Kamer te behandelen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt onder meer of de stukken compleet zijn en of er een referendum geweest is; is dit een fusie van onderop of opgelegd door de provincie? Daarna wordt het in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer behandeld. Soms als hamerstuk, soms met een discussie. Ik verwacht niet dat de verkiezingen daarbij nog roet in het eten kunnen gooien. In dit fusietraject hebben we veel zorgvuldigheid betracht, ook met onze inwoners."

Weesper beleid

Ondertussen gaat het werk in Weesp ook gewoon door. "We hebben sinds 1 juni vorig jaar geen eigen ambtenaren meer, iedereen is in dienst van Amsterdam. Maar de besluiten die moeten worden genomen over het beleid worden nog gewoon genomen door het college van burgemeester en wethouders van Weesp en/of door de gemeenteraad van Weesp."
En toch hoor je vaak: 'Dat komt door Amsterdam'. Is dat terecht? "Er zijn wel regels in Weesp die afgestemd worden met Amsterdam. Een van de afspraken uit het bestuursakkoord is namelijk dat we de komende twee jaar de regelgeving harmoniseren. Maar nog steeds altijd met goedkeuring van onze gemeenteraad."

Boeiende periode

Is dit eigenlijk een boeiende periode voor de burgemeester? "Ja, het is een buitengemeen boeiende periode. Ik doe het met heel veel plezier, juist omdat er zo geweldig veel leuke ontwikkelingen gaande zijn. Beweging, veranderingen, het begeleiden van processen, dat is eigenlijk heel mooi voor een burgemeester." Daar kan Van Bochove nog twee jaar van genieten. "Maximaal twee jaar zelfs. Een burgemeester zit er altijd bij de gratie van onder andere de goede relatie met de gemeenteraad. Dat kan ook zomaar veranderen. Je moet dus altijd je uiterste best blijven doen om dat goed te doen. Maar uiteindelijk op het moment van de bestuurlijk fusie, dan verdwijnt de burgemeester van Weesp."