Sinds in 2014 het plaatsingsbeleid in Weesp is ingevoerd, was de groep groep kinderen die niet op de school van eerste keuze kon worden geplaatst nog niet zo groot. Voor een enkele toekomstige vierjarige is het zelfs de school geworden die op de vierde plek op het aanmeldformulier stond.

Op 2 maart zaten de schooldirecteuren bij elkaar met de computeruitdraai van de plaatsingsronde voor kinderen die tussen september en december dit jaar naar groep 1 gaan. In totaal is er op de zes scholen samen in Weesp plek genoeg om alle nieuwe kleuters op te vangen: 91 plekken voor 75 aanmeldingen. Zeven plekken daarvan waren gereserveerd voor leerlingen die wat meer aandacht of ondersteu...