Sinds in 2014 het plaatsingsbeleid in Weesp is ingevoerd, was de groep groep kinderen die niet op de school van eerste keuze kon worden geplaatst nog niet zo groot. Voor een enkele toekomstige vierjarige is het zelfs de school geworden die op de vierde plek op het aanmeldformulier stond.

Op 2 maart zaten de schooldirecteuren bij elkaar met de computeruitdraai van de plaatsingsronde voor kinderen die tussen september en december dit jaar naar groep 1 gaan. In totaal is er op de zes scholen samen in Weesp plek genoeg om alle nieuwe kleuters op te vangen: 91 plekken voor 75 aanmeldingen. Zeven plekken daarvan waren gereserveerd voor leerlingen die wat meer aandacht of ondersteuning nodig hebben, scholen geven per plaatsingsperiode aan hoeveel van deze leerlingen zij kunnen plaatsen. Ook hier voldoende ruimte.

Meest derde keuze

Bij deze plaatsingsronde bleek de voorkeur voor een van de twee Singelscholen (Triangel en Van der Muelen Vastwijkschool) verreweg het grootst. Op die twee scholen was niet genoeg ruimte om alle kinderen te plaatsen.  Het computerprogramma moest voor 67% van de aanmeldingen waar een van deze scholen eerste keuze was verder loten. Voor 39%  van de uitgelote kinderen was er plek op de school die als tweede keuze was ingevuld. De helft van deze kinderen gaat straks naar de school die hun ouders als derde voorkeur hadden opgegeven en 11% gaat dit najaar naar de school die de ouders als vierde keuze hadden ingevuld. 

'Wij hebben vrijwel nog nooit hoeven loten'

Voor één kind is bij deze loting helemaal geen plek gevonden, dat komt omdat de ouders geen meerdere keuzes op het formulier hadden aangegeven. Voor kinderen die tussen september en december vier worden en nog niet zijn aangemeld (bijvoorbeeld omdat ze nog niet in Weesp wonen) is er nu nog plek op drie van de zes scholen, want naast de Singelscholen is ook de Jozefschool na deze plaatsingsronde helemaal vol.

Hoe werkt het?
Sinds 2014 bestaat er in Weesp een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Alle zes basisscholen doen daaraan mee. Ouders kunnen aangeven op welke school zij hun kind het liefst geplaatst zien en een volgorde van voorkeuren aangeven als die eerste voorkeur niet vrij is. Het maakt niet uit wanneer een kind is aangemeld, als het maar voor de sluitingsdatum van de betreffende plaatsingsronde is. Als er al een broertje of zusje op school zit, is er gegarandeerd een plek op dezelfde school. De plaatsing wordt door een computerprogramma bepaald. Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal geloot worden. De volgorde van de opgegeven scholen wordt dan aangehouden en een kind loot alleen mee op scholen die op de voorkeurslijst van zijn ouders staat. Kinderen die meer zorg nodig hebben op school, worden apart geplaatst en indien nodig wordt ook hier geloot, zodat deze kinderen naar evenredigheid op de scholen in Weesp een plekje krijgen. De tijdelijke school voor Weespersluis doet niet mee in het plaatsingssysteem.

Tijdelijk fenomeen

Het was voor de schooldirecteuren een nieuwe situatie. “We hebben sinds het toelatingsbeleid in 2014 is ingevoerd, vrijwel nog nooit hoeven loten. Hooguit voor een enkeling soms”, vertelt Remon Pontman, directeur van de Jozefschool, namens alle directeuren. Hij verwacht dan ook dat het een tijdelijk fenomeen zal zijn.

Hoewel alle scholen deze ronde wel minimaal één keer als eerste voorkeur waren opgegeven, is het opvallend dat de Singelscholen zo populair blijken. Zo lang de nieuwe scholen in Weespersluis nog niet open zijn, de verwachting is dat de deuren in januari 2021 open zwaaien, lijkt het erop dat sommige ouders voor zekerheid kiezen. “Ouders die in Leeuwenveld of Weespersluis wonen, kunnen namelijk vrij kiezen uit alle scholen. Voor Weespersluis is er een tijdelijke gezamenlijke school aan de Papelaan, waar alleen zij hun kinderen voor kunnen aanmelden. Maar wij denken dat er ook ouders zijn die toch liever voor een plekje op een van de centraal gelegen scholen kiezen”, zegt Pontman. “Wie weet kiezen ze er later alsnog voor om over te stappen, als de scholen in Weespersluis open zijn.”

'Ouders kiezen misschien voor zekerheid'


Voor de Jozefschool komt daar nog bij dat het de bedoeling is dat er na 1 oktober 2021 geen nieuwe kleuters meer worden aangenomen. Uiteindelijk zal deze school aan de Blomstraat sluiten als de laatste groep 8 klaar is. “Ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die in hun overweging meenemen dat de school steeds kleiner zal worden, of dat er voor een jonger broertje of zusje over een paar jaar geen plek zal zijn”, denkt Pontman.

Eerlijk

Hoewel de directeuren ook het liefst alle kinderen op de school van eerste voorkeur plaatsen, is dit systeem nog steeds wel het eerlijkst, legt Pontman uit. “Op deze manier hebben ouders rustig de tijd om scholen te bezoeken en zo hun keuze te bepalen welke school het best bij hen past. Er is geen haast, ieder kind dat op tijd is aangemeld, maakt evenveel kans. Het is dus niet meer ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, wat voor 2014 het geval was.” Wel gaan de directeuren binnenkort met de gemeente overleggen of het systeem, met de komst van de nieuwe scholen in Weespersluis, nog wel optimaal werkt.

Hogere groepen

Het toelatingsbeleid geldt alleen voor kinderen die vier worden en naar groep 1 gaan. Voor hogere groepen moeten ouders zelf bij scholen informeren of er plek is. Maar die is er maar zeer beperkt, weet Pontman. “Er zijn nog enkele plekken in sommige groepen, maar het is lastig. Het kan voorkomen dat kinderen uit één gezin niet terecht kunnen op dezelfde school. Dat geldt niet voor mensen die in Weespersluis of Leeuwenveld komen wonen. Zij hebben plaatsgarantie op de tijdelijke school voor Weespersluis aan de Papelaan. Daar is net een derde kleutergroep gestart. Groep 3/4 begint ook vol te raken en groep 5/6/7/8 groeit gestaag.”

De volgende plaatsingsronde, voor kinderen die tussen januari en april 2021 vier worden, is op 1 juni, en op 1 november is er weer een ronde. Dan zal blijken of er inderdaad sprake is van een tijdelijk fenomeen, zoals de directeuren denken.