Vorige week werd er in het Stadskantoor gesproken over het Groenbeleidsplan dat afgelopen najaar is geschreven. 'Een dialoog met de bewoners' over de uitwerking van de plannen voor het groen in Weesp. Een onderwerp dat best leeft onder Weespers, bleek.

"Wij dachten: dat wordt een rustige avond, er waren 35 aanmeldingen. We begonnen een kwartier te laat omdat er ruim 70 mensen bleken te komen. Fantastisch", blikt Miner terug. Overigens werd er die avond niet heel veel verteld over het Groenbeleidsplan zelf. "Dat is toch meer voor de gemeenteraad en gaat over de techniek en de visie op het groenbeleid. Die avond werden er presentaties gegeven, bijvoorbeeld over hoe Amsterdam kijkt naar zaken als ecologie. Zo werden er beelden getoond van allerlei dieren die in de stad voorkomen. Heel verrassend soms, denk aan de boommarter. We gaan Weesp meenemen in dit soort overzichten, zodat we ook goed in beeld krijgen hoe Weesp ervoor staat."

Uit het Groenbeleidsplan:
Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam werken op veel vlakken al samen en zijn ambtelijk gefuseerd. De ambitie is uitgesproken om vanaf 2022 bestuurlijk samen te gaan. De doorlooptijd van dit groenbeleidsplan overstijgt de periode tot samengaan. Daarom is gekozen voor een groenbeleidsplan wat in terminologie en beleid het beste van beide gemeentes hanteert. De kenmerkende aspecten van Weesp (zoals de schansen, historische wegen en de Vecht) blijven belangrijke speerpunten in het beleid van de gemeente. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij overkoepelende structuren die Amsterdam hanteert. Voorbeelden hiervan zijn de ecologische hoofdstructuur en het handboek groen. Met de toekenning van de structuren en het handboek wordt het groen beschermd tegen de druk van bebouwing en andere ruimte vragende functies.

Keuzes

Waar het nog wel eens wringt, is op plekken waar nu groen is en waar de wens is om woningen te bouwen, daar moeten keuzes gemaakt worden. Miner: "Vroeger was het zo dat je misschien wat minder rekening hoefde te houden met groen als je ging bouwen. Het groen had als het ware iets minder stem. Nu ga je met het groenbeleidsplan de kaders waarbinnen dingen mogen verstrakken, dus je geeft het groen meer stem. Mensen denken alleen wel eens dat je dan nooit meer in het groen gaat bouwen. Dat kan niet. Soms kan de afweging nog steeds zijn dat je groen opgeeft voor woningbouw. Alleen zul je wel steeds meer,  bijvoorbeeld, moeten gaan compenseren."

'Nooit meer in het groen bouwen, dat kan niet'

Een concreet voorbeeld: Het project De Weesperschool, voormalig Jan Woudsmaterrein. Omwonenden protesteren waar mogelijk tegen het groen dat hier opgeofferd wordt. Aan de andere kant komen hier woningen voor jongeren, waar we ook om zitten te springen. Hoe maak je daar een afweging? "Als je naar dit bouwplan kijkt: de gemeenteraad heeft de kaders gesteld waarbinnen zo'n bouwplan vorm kan krijgen. De raad moet straks ook vaststellen of het bouwplan aan de gestelde kaders voldoet. Overigens was toen de kaders voor dit bouwplan werden opgesteld dit groenbeleidsplan er nog niet. Dus de tijd speelt hier ook een rol."

Toekomstige bouwplannen moeten met dit groenbeleidsplan in de hand worden gemaakt. "Dan zul je, áls je dan groen opgeeft, meer aan dingen doen als bijvoorbeeld herplanten, groen meer onderdeel maken van plannen. Terug naar de Weesperschool. Ik kan me voorstellen dat je hier meer in zo'n hele buurt gaat kijken naar groen, wat is er in zo'n hele buurt beschikbaar aan groen voor de bewoners."

Groen als een van de kernwaarden van Weesp
'De cultuurhistorische waarden van Weesp bepalen de identiteit en het karakter van de gemeente. Juist deze waarden moeten behouden blijven en versterkt worden. Het groen en de bomen dragen daar in belangrijke mate aan bij. Het groen biedt ruimte voor recreatie en draagt bij aan klimaatdoelstellingen en een vitale leefomgeving. Daarnaast verbinden de Vecht en de (historische) wegen de stad met het open weidelandschap.'

Jaar van veranderingen

2020, het jaar van veranderingen, lezen we in het groenbeleidsplan. 'Nadere invulling van de kaders vindt plaats met onze bewoners en ondernemers'. De bewoners zijn nu naar het stadhuis gekomen om mee te praten over groen, maar de gemeente gaat ook nog de wijk in. En hoe, zegt Miner. "De participatie voor het groenbeleidsplan nemen we heel serieus. We doen al langer wijkschouwen in Weesp. Die gingen in het verleden wat meer over stoeptegels, de omgeving waarin je je beweegt. Vanaf nu gaan we het groen meenemen, misschien ook één keer voor het groen apart. Dan zullen we bewoners vragen wat hun droom is voor hun groene omgeving, maar ook waar ze tegenaan lopen. Wat ik bijvoorbeeld vorige week tijdens de bijeenkomst hoorde van een bewoner: Er zijn plekken waar zo enthousiast wordt getuinierd dat het groen over de stoep hangt. Als er dan ook nog een boom staat, kom je er met een rolstoel niet meer doorheen. Op zo'n moment zou het kunnen dat je ervoor moet kiezen om groen te verwijderen om de doorgang voor iedereen te waarborgen. Dus het kan ook op zo'n plek nodig zijn om de afweging zijn om wat groen op te offeren."

Een wijkschouw voor het groen

Die schouw is de eerste stap. "Daarnaast moeten we op bedrijventerreinen gaan kijken of we dat kunnen vergroenen, en in het buitengebied wat je kunt doen aan biodiversiteit. Allemaal om de doelen uit het groenbeleidsplan vorm te laten krijgen."

Wanneer ze wijk intrekken, weet Miner nog niet precies. "Wat ik wel weet is dat als we nog dit jaar iets willen veranderen aan dingen als omgaan met maaien of zaaien dan moeten we niet tot de herfst wachten, want dan zijn we te laat. Dus op relatief korte termijn zullen de eerste stappen gezet moeten worden, omdat ik heel graag nog dit jaar de eerste resultaten wil zien."

Beluister hier de podcast, waar het naast het groenbeleid gaat over de stadspas in Weesp