Eigenlijk heb ik u nooit verteld waar ik écht vandaan kom. Ja Utrecht, maar er zat nog een hoofdstuk voor. Tot mijn twintigste woonde ik in Eemnes. Een dorp met stadsrechten, als gemeente nog zelfstandig. Een polder met vaart, gemaal en sluis. Een oude kern met dorpskroeg. En iedereen kende elkaar. Ik was er eentje van Wim van Jan de Post.

Opa Jan was postbode, en meer dan dat. Naast brieven en kaarten bezorgde hij het melkgeld bij de boeren, later ook de AOW – in contanten. Wisselde dorpsnieuwtjes uit, rookte een pijp. En elke herfst stak hij op verzoek van de boeren enkele varkens dood. Jan kon goed steken. Na afloop stond een jenevertje klaar.